settings icon
share icon
سوال

کتاب مقدس درمورد بالا رفتن سن چه می گوید؟

جواب


بالا رفتن سن از دید کتاب مقدس به روند طبیعی و عادی زندگی در این دنیا گفته می شود. نکته شگفت انگیز بالارفتن سن این است که معمولا همراه با کسب حکمت و افزایش تجربه همراه است. «عمر طولانی هديه‌ای است كه به نيكان داده می‌شود و موی سفيد تاج زيبايی آنهاست» (امثال فصل 16 آیه 31، همچنین نگاه کنید به امثال فصل 20 آیه 29). خداوند از ما می خواهد که بفهمیم عمر کوتاه است (یعقوب فصل 4 آیه 14)، زیبایی و جوانی عمر کوتاهی دارد (امثال فصل 31 آیه 30، اول پطرس فصل 1 آیه 24).

موضوع بالا رفتن سن را نمی توان از معنی زندگی و میراثی که به جا می گذاریم، جدا کرد. سلیمان در کتاب جامعه، دیدگاه هوشمندانه ای به بالا رفتن سن و مسائل مربوط به آن را ارائه می دهد.

ما با گرایش ذاتی به زندگی کردن در لحظه آفریده شده ایم، اما موضوع کتاب جامعه ( فصل 1 تا 7)، بیهودگی این طرز فکر کرد. انسان ها با افزایش سن بیشتر به فانی بودن خود پی می بردند، بنابراین سعی می کنند از باقیمانده منابع و امکانات رو به اتمام خود استفاده کنند تا نامی از خود برای آیندگان باقی بگذارند (جامعه فصل 2). متاسفانه هیچ کسی نمی تواند ارزش و اهمیت ماندگار کارها را پیش بینی کند (جامعه فصل 3 آیه های 1 تا 15)، و این موضوع می تواند انسان را به سمت سرخوردگی و باور به بی عدالتی زندگی بکشاند (جامعه فصل 3 آیه 16 تا فصل 7 آیه 29).

سلیمان با درک این موضوع که رضایت و خشنودی از این امور دنیوی بسیار گذار و ناپایدار است، ابراز امیدواری می کند که مردم از امکاناتی که خدا به آنها داده است تا قبل از مرگ عاقلانه تر استفاده کنند (جامعه فصل 8 تا 12، همچنین نگاه کنید به مزامیر فصل 90 آیه 12). این خرد و دانایی به آگاهی ما از زمان و راه مناسب بستگی دارد – ما در برابر کوتاهی عمر و بی عدالتی ظاهری دنیا به طرزفکر الهی نیاز داریم (جامعه فصل 3 آیه های 15 تا 17، فصل 8 آیه های 5 تا 8 و آیه های 12 تا 15، فصل 9 آیه های 11 تا 12، فصل 11 آیه 9، فصل 12 آیه 14). مفهوم عبری زمان در این متن ها، مفاهیم فرصت (استفاده به موقع از فرصت هایی که برای ما ایجاد می شوند) و مدت کوتاه زندگی (مدتی زمان کوتاهی که قبل از دست دادن همه فرصت ها داریم) را با هم ترکیب می کند. مفهوم عبری «راه مناسب» در این متن ها به آزادی کامل انسان در استفاده از امکانات خدادادی اشاره می کند، اما باید این موضوع را نیز در نظر بگیریم که به او پاسخگو هستیم. مفاهیمی شبیه به این را می توان در داستان های نقل شده توسط عیسی مسیح نیز پیدا کرد، داستان هایی مانند: 10 ندیمه عروس (متی فصل 25)، دو پسر (متی فصل 21 آیه های 28 تا 32)، و مباشر بی انصاف (لوقا فصل 16 آیه های 1 تا 13).

نویسنده کتاب جامعه مشکلات و چالش های بالا رفتن سن مانند مسائل مربوط به جسم و روح را می پذیرد. کتاب جامعه به این مشکلات از دید بشری نگاه می کند (جامعه فصل 7 آیه های 15 تا 18، فصل 8 آیه 14 تا فصل 9 آیه 3)، اما خرد و حکمت الهی را برای کمک به مسائل بالا رفتن سن با در نظر گرفتن مفاهیم «زمان و راه مناسب» پیشنهاد می کند. با توجه به نا امیدی اجتناب ناپذیر ما از فانی بودن، گناه کار بودن و عدم ثبات انسان عاقلانه است که این مطلب را به خاطر داشته باشیم: «فقط برای زنده‌ها اميد هست. سگ زنده از شير مرده بهتر است! زيرا زنده‌ها اقلاً می‌دانند كه خواهند مرد! ولی مرده‌ها چيزی نمی‌دانند. برای مرده‌ها پاداشی نيست و حتی ياد آنها نيز از خاطره‌ها محو می‌شود. محبتشان، نفرتشان و احساساتشان، همه از بين می‌رود و آنها ديگر تا ابد در زير اين آسمان نقشی نخواهند داشت» (جامعه فصل 9 آیه های 4 تا 6). مردم باید با آگاهی از مسئولیت خود در برابر خداوند از استعدادها، موهبت ها، حکمت و فرصت های زندگی بدون وقت کشی نهایت استفاده را بکنند (جامعه فصل 9 آیه های 7 تا 10، فصل 11 آیه 9 تا فصل 12 آیه 7).

دیدگاه کتاب جامعه از بالا رفتن سن به این معنی است که هدف زندگی به وسیله تحقق هدف خداوند برای ما تعریف می شود، وقتی به هدف زندگی پی می بریم که از نعمت الهی زندگی یعنی عیسی مسیح استفاده کنیم. ممکن است این حقیقت برای برخی از مردم غیرعادلانه باشد، اما به هر حال هدف زندگی در روز داوری با ارثی که از خود به جا گذاشته ایم (جامعه فصل 7 آیه 11) خوب یا بد به پایان می رسد (جامعه فصل 12 آیه 14، مقایسه کنید با دوم قرنتیان فصل 5 آیه 10). ممکن است که سهم ما از این زندگی بسیار ناعادلانه به نظر برسد، اما در روز قیامت شاهد پاداش های عادلانه خداوند خواهیم بود.

Englishبازگشت به خانۀ فارسی

کتاب مقدس درمورد بالا رفتن سن چه می گوید؟
Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon این صفحه را به اشتراک بگذار:
© Copyright Got Questions Ministries