Algemene Bybel Vrae


Is daar iets soos absolute waarheid / universele waarheid?

Wie was die twaalf (12) dissipels / apostels van Jesus Christus?

Openbaar God steeds gesigte aan mense vandag? Behoort gelowiges gesigte te verwag as deel van hulle Christelike belewenis?

Is daar so iets soos ruimtewesens of VVV’s?

Is die dood van die apostels in die Bybel aangeteken? Hoe het elk van die apostels gesterf?

Christelike droom uitlegging? Kom ons drome van God af?

Waarom het God vir Israel gekies om Sy uitverkore volk te wees?

Waarom haat Jode en Arabiere / Moslems mekaar?

Moet Christene die landswette gehoorsaam wees?

Wat is die Christelike siening omtrent spiritistiese mediums?

Kondoneer die Bybel slawerny?

Wat is die Tien Gebooie?

Hoekom het God vir Abraham beveel om vir Isak te offer?

Wat bedoeldie Bybel met oopsluit en toesluit?

Wat was die Christelike kruisvaarte?

Wat is die Groot Opdrag?

Wat het gedurende die intertestamentele periode gebeur?

Mag Christenvroue grimering en juwele dra?

Wie was Melgisedek?

Wat beteken dit om ‘n persoonlike verhouding met God te hê?

Mag ‘n Christen na sekulêre musiek luister?

Wat was die betekenis van die voorhangsel in die tempel wat in twee geskeur het, toe Jesus gesterf het?

Wat was die doring in Paulus se vlees?

Wat is Sion? Wat is die berg Sion? Wat is die Bybelse betekenis van Sion?


Algemene Bybel Vrae