Các câu hỏi linh tinh về Kinh ThánhCác câu hỏi linh tinh về Kinh Thánh

Mười hai (12) môn đồ / sứ đồ của Chúa Giê Su Christ là ai?

Có điều như lẽ thật tuyệt đối / Lẽ thật phổ quát?

Mười điều răn là gì?

Cơ Đốc nhân có phải vâng phục luật pháp thế gian?

Tại sao người Do Thái và người Á-rập/ Hồi giáo ghét lẫn nhau?

Kinh Thánh bỏ qua cho chế độ nô lệ?

Tại sao Đức Chúa Trời chọn dân Israel làm dân lựa chọn của Ngài?

Trong Kinh Thánh có ghi lại sự chết của các sứ đồ không? Các sứ đồ chết như thế nào?

Có phải Đức Chúa Trời vẫn còn ban những khải tượng cho con người ngày nay?

Quan điểm của Cơ Đốc nhân về đồng bóng là gì?

Giải Nghĩa Giấc Mộng của Cơ Đốc nhân? Những giấc mơ của chúng ta có đến từ Đức Chúa Trời?

Có những điều như người ngoài hành tinh hay “đĩa bay” không?

Tại sao Chúa ra lệnh cho Áp-bra-ham hiến tế I-sác?

Kinh Thánh có ý gì khi nói về buộc và mở?

Thập tự chinh là gì?

Đại Mạng Lệnh là gì?

Điều gì đã xảy ra trong thời kỳ giao thời?

Người nữ Cơ Đốc có nên trang điểm hay đeo trang sức không?

Mên-chi-xê-đéc là ai?

Có một mối liên hệ cá nhân với Đức Chúa Trời là gì?

Một Cơ Đốc Nhân có nên nghe nhạc đời không?

Bức màn đền thờ bị xé làm hai khi Chúa Giê-xu chết có ý nghĩa gì?

Cái dằm xóc vào thịt của Phao-lô là gì?

Si-ôn là gì? Núi Si-ôn là gì? Nghĩa của từ Si-ôn theo Kinh thánh là gì?

Điều gì đã xảy ra với Hòm Giao Ước?

Khảo cổ học Cơ Đốc – tại sao lại quan trọng?

Cơ-đốc nhân có thể bị rủa sả không? Đức Chúa Trời có cho phép sự rủa sả giáng trên người tin Ngài không?

Các giáo phụ là ai?

Tại sao Giu-đa phản bội Chúa Giê-xu?

Chúa Giêxu làm trọn luật pháp, chứ không bãi bỏ luật pháp nghĩa là gì?

Có phải chúng ta yêu tội nhân nhưng ghét tội lỗi không?

Hành trình truyền giáo của Phao-lô có sự khác biệt gì?

Tại sao Chúa lại làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng?

Người Sa-đu-sê và người Pha-ri-si là ai?

Tâm lý học được thực hiện với tư vấn Thánh Kinh như thế nào?

Ý nghĩa của Kinh Thánh "các ngươi là thần" được nói đến trong Thi Thiên 82:6 và Giăng 10:34 là gì?Các câu hỏi linh tinh về Kinh Thánh