settings icon
share icon

Những Câu Hỏi Kinh Thánh Khác

Mười hai (12) môn đồ / sứ đồ của Chúa Giê Su Christ là ai?

Có điều như lẽ thật tuyệt đối / Lẽ thật phổ quát?

Mười điều răn là gì?

Cơ Đốc nhân có phải vâng phục luật pháp thế gian?

Tại sao người Do Thái và người Á-rập/ Hồi giáo ghét lẫn nhau?

Kinh Thánh bỏ qua cho chế độ nô lệ?

Tại sao Đức Chúa Trời chọn dân Israel làm dân lựa chọn của Ngài?

Trong Kinh Thánh có ghi lại sự chết của các sứ đồ không? Các sứ đồ chết như thế nào?

Có phải Đức Chúa Trời vẫn còn ban những khải tượng cho con người ngày nay?

Quan điểm của Cơ Đốc nhân về đồng bóng là gì?

Giải Nghĩa Giấc Mộng của Cơ Đốc nhân? Những giấc mơ của chúng ta có đến từ Đức Chúa Trời?

Có những điều như người ngoài hành tinh hay “đĩa bay” không?

Tại sao Chúa ra lệnh cho Áp-bra-ham hiến tế I-sác?

Kinh Thánh có ý gì khi nói về buộc và mở?

Thập tự chinh là gì?

Đại Mạng Lệnh là gì?

Điều gì đã xảy ra trong thời kỳ giao thời?

Người nữ Cơ Đốc có nên trang điểm hay đeo trang sức không?

Mên-chi-xê-đéc là ai?

Có một mối liên hệ cá nhân với Đức Chúa Trời là gì?

Một Cơ Đốc Nhân có nên nghe nhạc đời không?

Bức màn đền thờ bị xé làm hai khi Chúa Giê-xu chết có ý nghĩa gì?

Cái dằm xóc vào thịt của Phao-lô là gì?

Si-ôn là gì? Núi Si-ôn là gì? Nghĩa của từ Si-ôn theo Kinh thánh là gì?

Điều gì đã xảy ra với Hòm Giao Ước?

Khảo cổ học Cơ Đốc – tại sao lại quan trọng?

Cơ-đốc nhân có thể bị rủa sả không? Đức Chúa Trời có cho phép sự rủa sả giáng trên người tin Ngài không?

Các giáo phụ là ai?

Tại sao Giu-đa phản bội Chúa Giê-xu?

Chúa Giêxu làm trọn luật pháp, chứ không bãi bỏ luật pháp nghĩa là gì?

Có phải chúng ta yêu tội nhân nhưng ghét tội lỗi không?

Hành trình truyền giáo của Phao-lô có sự khác biệt gì?

Tại sao Chúa lại làm cho Pha-ra-ôn cứng lòng?

Người Sa-đu-sê và người Pha-ri-si là ai?

Tâm lý học được thực hiện với tư vấn Thánh Kinh như thế nào?

Ý nghĩa của Kinh Thánh "các ngươi là thần" được nói đến trong Thi Thiên 82:6 và Giăng 10:34 là gì?

Làm thế nào một người phụ nữ có thể kinh nghiệm được sự chữa lành và sự phục hồi sau phá thai?

Kinh thánh nói gì về dầu xức?

Hòm giao ước là gì?

Có người da đen nào được đề cập đến trong Kinh thánh không?

Lễ Ngũ Tuần là gì?

Vòm Đá là gì?

Tại sao Đức Chúa Trời cất Hê-nóc và Ê-li lên Thiên đàng mà không chết?

Tại sao Đức Chúa Trời lại sai một ác thần đến giày vò vua Sau-lơ?

Cơ Đốc nhân nên đáp ứng như thế nào với tình trạng nghèo đói toàn cầu?

Quy tắc vàng là gì?

Ý nghĩa của những nơi cao trong Kinh thánh là gì?

Có phải Giăng Báp-tít thật sự là Ê-li đầu thai?

Có phải Giô-na thật sự bị một con cá nuốt không?

Giu-đa Ích-ca-ri-ốt có được tha thứ/được cứu không?

Kinh Thánh có dạy rằng sự sống bắt đầu ở sự thụ thai?

Ai là Ma-ri Ma-đơ-len?

Người Sa-ma-ri là ai?

Bài giảng trên núi là gì?

Bảy vị thần của Đức Chúa Trời là gì?

Tấm vải liệm Turin có đúng không?

Dấu thánh là gì? Có thuộc Kinh thánh không?

A-sê-ra là ai?

Ba-anh là ai?

Mo-lóc là ai?

Chủ nghĩa Xi-ôn (Chủ nghĩa phục quốc Do Thái)/Chủ nghĩa Xi-ôn Cơ Đốc là gì?

Kinh Thánh nói gì về ăn/uống huyết?

Tại sao Đức Chúa Trời chấp nhận lễ vật của A-bên nhưng đã bác bỏ lễ vật của Ca-in? Rồi, tại sao Ca-in giết A-bên?

Tại sao Kinh Thánh nói rằng Đê-mê-triu là người tốt (3 Giăng 12) khi Công vụ 19:23-38 nói rằng người ấy là người thờ tượng?

Tại sao người phụ nữ đóng một vai trò rất nhỏ trong Kinh Thánh?

Phép Báp-têm bằng lửa là gì?

Công bố của Lu- ca rằng Jesus được sinh ra tại Bethlehem vào thời điểm của cuộc điều tra dân số của Qui-ri-ni-u có phù hợp với ghi chép lịch sử không?

Có phải người đàn bà cầu vong (phù thuỷ) ở Ên-đô-rơ đã thực sự triệu tập Samuel từ cõi chết (1 Sa-mu-ên 28: 7-20)?

Ma-ri có con khác không? Ma-ri có bao nhiêu người con?

Làm thế nào để nhận biết những phép lạ giả mạo?

Thực hành bắt thăm là gì”?

Sứ đồ là gì?

Đại lễ chuộc tội là gì (Yom Kippur)?

Khi nào thì việc bất tuân dân sự được cho phép đối với Cơ Đốc Nhân?

Có phải “làm cho người khác điều mình muốn họ làm cho mình” là điều được công bố trong Kinh Thánh?

Một Người truyền giảng Tin lành (an evangelist) là gì?

Chúng ta đang sống trong một thế giới sa ngã có nghĩa là gì?

Ý nghĩa của '40 ngày' trong Kinh Thánh là gì?

Điều gì đã xảy ra trong Vườn Ghết-sê-ma-nê?

Kinh Thánh nói gì về độ dài của tóc? Đàn ông phải để tóc ngắn và đàn bà phải để tóc dài phải không?

Một thế hệ trong Kinh Thánh là bao lâu?

Nơi Chí Thánh là gì?

Ý nghĩa và tầm quan trọng của Bữa Tiệc Ly là gì?

Chuyện gì đã xảy ra với các chi phái thất lạc?

Nắp Thi Ân là gì?

Mục đích của Luật Pháp Môi-se là gì?

Một tiên tri được nói đến trong Kinh Thánh là gì?

Ý nghĩa của bao gai và tro là gì?

Vinh hiển Shekinah là gì?

Chết thuộc linh là gì?

Mười hai chi phái Y-sơ-ra-ên là gì?

Con đường khổ nạn (Via Dolorosa) là gì?

Ý nghĩa của bánh không men là gì?

Dân A-ma-léc là ai?

Dân Am-môn là ai?

Bê-ên-xê-bun là ai?

Các tiêu chuẩn Kinh Thánh cho chức vụ sứ đồ là gì?

Cuộc lưu đày tại Ba-by-lôn là gì?

Phước lành theo Kinh Thánh là gì?

Sự khác biệt giữa luật lễ nghi, luật luân lý và luật tư pháp trong Cựu Ước là gì?

Người Ca-na-an là ai?

Kinh Thánh nói gì về sự rửa chân?

Ai là người Ê-đôm?

Ý nghĩa của từ Ha-lê-lu-gia là gì?

Giu-đa chết như thế nào?

'Maranatha' nghĩa là gì?

Ý nghĩa của hosanna là gì?

Dân Mô-áp là ai?

Thời Cựu Ước có các của lễ dâng sinh tế gì?

Tại sao đôi khi Đức Chúa Trời thay đổi tên của một người trong Kinh Thánh?

Người Phi-li-tin là ai?

Những thầy thông giáo thường tranh luận với Chúa Giê-su là ai?

Ấn của Đức Chúa Trời là gì?

Ngôi sao của Đa-vít là gì và nó có trong Kinh Thánh không?

Tại sao còn nhiều nơi trên thế giới vẫn chưa được truyền giáo?

Gieo nhân gì gặt quả nấy” có đúng với Kinh Thánh không?

Bức Tường Than Khóc là gì?Trở lại trang chủ tiếng Việt

Những Câu Hỏi Kinh Thánh Khác
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries