Quan điểm của Cơ Đốc nhân về đồng bóng là gì?


Câu hỏi: Quan điểm của Cơ Đốc nhân về đồng bóng là gì?

Trả lời:
Kinh Thánh mạnh mẽ lên án thuyết duy linh, cầu cơ, huyền bí, và đồng bóng (Lê 20:27; Phục 18:10-13) Xem tử vi, bói bài, chiêm tinh, đoán vận mệnh, xem chỉ tay, và gợi dục cũng rơi vào thể loại này. Thực hành những việc nầy dựa trên khái niệm rằng có nhiều thần thánh, những linh hồn, hay những người yêu đã chết có thể cho lời khuyên bảo và hướng dẫn. Những “thần thánh” hay “Những linh hồn” này là ma quỷ (2 Cô 11:14-15) Kinh Thánh không cho chúng ta có lý do nào để tin rằng những người yêu đã chết có thể tiếp xúc với loài người. Nếu họ là tín hữu, họ ở thiên đàng vui mừng với nơi chốn kỳ diệu có thể mường tượng sự thân thiết với Đức Chúa Trời yêu thương. Nếu họ không phải là tín hữu, họ ở trong địa ngục, đang chịu đựng đau đớn không dứt vì đã từ chối tình yêu của Đức Chúa Trời và chống nghịch lại với Ngài.

Vì thế nếu những người yêu thương không thể tiếp xúc với chúng ta, làm thế nào để cầu cơ, cầu hồn, và lên đồng để nhận lấy những tin chính xác được? Có nhiều điều phơi bày đồng bóng là giả dối. Nó được chứng minh rằng những đồng bóng có thể tập hợp nhiều thông tin từ một số người qua các phương tiện bình thường. Đôi lúc chỉ vì sử dụng số điện thoại xuyên qua tổng đài và nguồn tìm kiếm trên Internet, một bà đồng có thể lấy tên, địa chỉ, ngày tháng năm sinh, ngày kết hôn, và những thành viên trong gia đình.v.v... Tuy nhiên cũng không thể phủ nhận bà đồng đôi lúc biết những điều lẽ ra họ không thể nào có thể biết được. Họ lấy tin này từ đâu? Câu trả lời từ Sa-tan và những ma quỷ của nó: “ Nào có lạ gì, chính quỉ Sa-tan mạo làm thiên sứ sáng láng. Vậy thì những kẻ giúp việc nó mạo làm kẻ giúp việc công bình cũng chẳng lại gì; nhưng sự cuối cùng họ sẽ y theo việc làm.” (2 Cô 11:14-15) Công vụ 16:16-18 mô tả người coi bói là người có thể tiên đoán tương lai cho đến lúc sứ đồ Phao Lô quở trách ma quỷ truyền nó ra khỏi cô ta.

Sa-tan giả vờ tốt bụng và hay giúp đỡ, nó cố hiện ra như điều tốt. Sa-ta và những quỷ sứ của nó sẽ cho người lên đồng những tin tức về nhân thân của một người nhằm lôi kéo người ấy mắc vào chủ nghĩa duy linh, những điều mà Đức Chúa Trời ngăn cấm. Nó hiện ra như ngây thơ lúc đầu, nhưng ngay sau đó người ta có thể tìm thấy chính mình bị nghiện vào đồng cốt và vô tình cho phép Sa-tan kiểm soát và phá hủy cuộc đời của họ. Phi-e-rơ đã cảnh tỉnh: “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỉ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được” (1 Phi 5:8) Trong một số trường hợp, người lên đồng chính họ bị lừa dối, không biết nguồn gốc thật sự của những tin tức họ nhận được. Dù cho bất cứ trường hợp nào hay nguồn thông tin từ đâu ra, không có điều gì có thể kết nối với linh hồn, ma thuật, hay chiêm tinh được coi là những phương tiện tìm kiếm tin tức có lòng tin kính. Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta quan tâm đến ý muốn của Ngài như thế nào? Kế hoạch của Ngài đơn giản, tuy nhiên đầy quyền phép và hiệu quả: Học Kinh Thánh (2 Tim 3:16-17) và cầu nguyện xin cho được khôn ngoan (Gia 1:5).

English
Trở lại trang chủ tiếng Việt Nam
Quan điểm của Cơ Đốc nhân về đồng bóng là gì?