settings icon
share icon
Câu hỏi

Giải Nghĩa Giấc Mộng của Cơ Đốc nhân? Những giấc mơ của chúng ta có đến từ Đức Chúa Trời?

Trả lời


GotQuestions.org/Viet không phải là dịch vụ giải nghĩa giấc mơ Cơ Đốc nhân. Chúng tôi không giải nghĩa những giấc mơ. Chúng tôi tin chắc rằng những giấc mơ của một người và ý nghĩa của những giấc mơ này là việc giữa người ấy và Đức Chúa Trời. Trong quá khứ đôi lúc Đức Chúa Trời phán với con người qua giấc chiêm bao. Những thí dụ như Giô-sép, con trai của Gia Cốp (Sáng 37:5-10) Giô-sép chồng của Ma-ry (Ma-thi-ơ 2:12-22) Sa-lô-môn (I Các-vua 3:5-15) và một vài người khác (Đa-ni-ên 2:1; 7:1; Ma-thi-ơ 27:19). Cũng có lời tiên tri của Giô-ên (Giô-ên 2:28) được sứ đồ Phi-e-rơ trích dẫn trong Công Vụ 2:17 có đề cập việc Đức Chúa Trời dùng những giấc mơ. Vì thế Đức Chúa Trời có thể phán thông qua những giấc mơ nếu Ngài chọn cách đó.

Tuy nhiên chúng ta phải nhớ rằng Kinh Thánh là hoàn hảo, mọi sự mặc khải mà chúng ta cần biết từ bây giờ cho đến đời đời đều ở trong đó. Điều này không có nghĩa là ngày nay Đức Chúa Trời không còn làm phép lạ hay không còn mặc khải qua những giấc mơ. Nhưng bất cứ điều gì Ngài nói, dầu cho qua giấc mơ, một khải tượng, một ấn tượng, hay “một tiếng nói nhỏ nhẹ” vẫn phải phù hợp hoàn toàn với những lời Ngài đã mặc khải trong Kinh Thánh. Những giấc mơ không thể vượt thẩm quyền của Kinh Thánh.

Nếu bạn có một giấc mơ và cảm thấy rằng có lẽ Đức Chúa Trời ban nó cho bạn. Hãy cầu nguyện xem xét lời Đức Chúa Trời và chắc chắn giấc mơ của bạn là phù hợp với lời Kinh Thánh. Nếu đúng là như vậy hãy cầu nguyện và xem xét những điều Đức Chúa Trời bảo bạn phải làm để đáp ứng giấc mơ của bạn(Gia 1:5). Trong Kinh Thánh, bất cứ khi nào một người nhận được một giấc mơ từ Đức Chúa Trời, thì Đức Chúa Trời đã làm ý nghĩa của giấc mơ đó, cách trực tiếp đến từ một người, thông qua một thiên sứ, hay thông qua sứ giả khác (Sáng Thế 40: 5-11; Đa 2:45; 4:19). Khi Đức Chúa Trời phán với chúng ta, chắc chắn Ngài làm cho sứ điệp của Ngài dễ hiểu rõ ràng.

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Giải Nghĩa Giấc Mộng của Cơ Đốc nhân? Những giấc mơ của chúng ta có đến từ Đức Chúa Trời?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries