settings icon
share icon
Câu hỏi

Tâm lý học được thực hiện với tư vấn Thánh Kinh như thế nào?

Trả lời


Tâm lý học thế tục là dựa trên những lời dạy của những nhà phân tâm học như Sigmund Freud, Carl Jung, và Carl Rogers. Mặt khác, tư vấn Thánh Kinh, hoặc tư vấn nouthetic (tiếng Hy lạp, có nghĩa là để răn đe), thì dựa trực tiếp vào Lời của Đức Chúa Trời. Tư vấn Thánh Kinh xem Kinh Thánh là đủ để trang bị cho các con cái Chúa để làm mọi việc lành (2 Tim 3:17). Những nhà tư vấn Thánh Kinh dạy rằng, nan đề cơ bản của con người là tâm linh trong tự nhiên; Do vậy, các nhà tâm lý vô thần, là những người đã chết tâm linh của chính minh, không có cái nhìn sâu sắc thật sự tình trạng bên trong con người.

Trên một chú thích liên quan, những gì thường được gọi là "tư vấn Cơ Đốc" khác với "tư vấn Thánh Kinh" trong đó Tư vấn Cơ đốc thường dùng Tâm lý học thế tục thêm vào Kinh Thánh. Điều này không phải nói rằng một nhà tư vấn Cơ Đốc thì cũng không phải là một nhà tư vấn Thánh Kinh, nhưng thường thì những nhà tư vấn Cơ Đốc là Cơ Đốc nhân, là những người kết hợp Tâm lý học thế tục vào tư vấn của họ. Những nhà tư vấn Thánh Kinh hoặc tư vấn nouthetic bác bỏ Tâm lý học thế tục hoàn toàn.

Hầu hết Tâm lý học thuộc về chủ nghĩa nhân văn trong tự nhiên. Chủ nghĩa nhân văn thế tục thúc đẩy nhân loại như là tiêu chuẩn cao nhất của chân lí, đạo đức và bác bỏ niềm tin, siêu nhiên, và Kinh Thánh. Do đó, tâm lý học thế tục là nỗ lực của con người để hiểu và sửa chữa những khía cạnh tinh thần của con người mà không có xem xét đến hoặc sự thừa nhận của tâm linh.

Kinh Thánh tuyên bố rằng con người là một sáng tạo độc đáo của Ðức Chúa Trời, được tạo dựng theo hình ảnh của Thượng Đế (Sáng thế ký 1:26, 2:7). Kinh Thánh tuyệt đối đề cập đến tính chất tâm linh của con người, bao gồm sự sa ngã của họ vào trong tội lỗi, hậu quả của tội lỗi, và mối liên hệ hiện tại của con người với Đức Chúa Trời. Tâm lý học thế tục được dựa trên những ý tưởng cho rằng con người cơ bản là tốt lành và các câu trả lời cho những nan đề của một người nằm ở bên trong chính anh ta. Kinh Thánh thì vẽ nên một bức tranh rất khác về tình trạng của con người. Con người không phải "tốt lành về cơ bản"; Họ "chết trong lầm lỗi và tội ác" (Ê-phê-sô 2:1), và lòng chưa được tái sanh thì "dối trá và xấu xa, ai có thể biết được" (Giê-rê-mi 17: 9). Do đó, các nhà tư vấn Thánh Kinh có cách tiếp cận hoàn toàn khác: thay vì tìm kiếm những giải pháp cho các vấn đề tâm linh trong chính tâm trí của một người, người đó tìm cách đối đầu với tội lỗi, có được sự khôn ngoan từ trên xuống (Gia-cơ 3:17), và áp dụng Lời Chúa vào trong tình huống.

Những nhà tư vấn Thánh Kinh, trái ngược lại với những nhà tâm lý trị liệu và một số nhà tư vấn Cơ Đốc, xem Kinh Thánh là cội nguồn duy nhất của việc tiếp cận toàn diện và chi tiết để tham khảo (2 Ti-mô-thê 3:15-17, 2 Phi-e-rơ 1:4). Tư vấn Thánh Kinh là cam kết để chính Chúa phán thông qua Lời của Ngài. Tư vấn Thánh Kinh là tìm kiếm đến tình yêu của Đức Chúa Trời chân thật và hằng sống, tình yêu đó giải quyết tội lỗi và làm sản sinh ra sự vâng phục.

Tâm lý liệu pháp là dựa trên những nhu cầu. Các nhu cầu cho lòng tự trọng, tình yêu và sự chấp nhận, và ý nghĩa có xu hướng chiếm ưu thế. Nếu những nhu cầu này được đáp ứng, người ta tin rằng, mọi người sẽ được hạnh phúc, tử tế, và đạo đức; nếu những nhu cầu chưa được đáp ứng, con người sẽ phải đau khổ, hận thù, và vô đạo đức. Tư vấn Thánh Kinh dạy rằng sự thỏa lòng và hạnh phúc đích thực chỉ có thể được tìm thấy trong một mối quan hệ với Thượng Đế và một sự theo đuổi của sự tin kính. Chẳng hạn, không có số lượng liệu pháp tâm lý nào có thể làm cho một người ích kỷ trở nên không ích kỷ, nhưng đầy tớ vâng lời Đức Chúa Trời sẽ được thỏa lòng trong sự hân hoan, dâng của một cách vui lòng (2 Cô-rinh-tô 9:7).

Như vậy, Tâm lý học được thực hiện với tư vấn Thánh Kinh như thế nào? Tốt đẹp, không phải vậy. Tâm lý học thế tục bắt đầu và kết thúc với con người và những quan điểm của họ. Đích thực tư vấn Thánh Kinh hướng bệnh nhân đến với Đấng Christ và Lời của Đức Chúa Trời. Tư vấn Thánh Kinh là công tác mục vụ, một sản phẩm khích lệ của món quà tâm linh và mục tiêu của nó không phải là lòng tự trọng nhưng là sự thánh hóa (nên thánh). EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tâm lý học được thực hiện với tư vấn Thánh Kinh như thế nào?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries