settings icon
share icon
Câu hỏi

Tại sao Đức Chúa Trời chấp nhận lễ vật của A-bên nhưng đã bác bỏ lễ vật của Ca-in? Rồi, tại sao Ca-in giết A-bên?

Trả lời


Những câu chuyện về hành động thờ phường đầu tiên trong lịch sử nhân loài và tội giết người đầu tiên được ghi chép trong Sáng Thế Ký (STK) 4:1-8. Việc này theo sự tượng thuật về A-đam và Ê-va trong Vườn Ê-đen, sự không văng lời Chúa, và sự đi vào nhân loài của tôi lỗi (STK 3; Rô-ma 5:12). Sự chết, là sự kết án đã bị tuyên bố trên họ bởi Đức Chúa Trời, không lâu đã vào gia đình đầu tiên.

Ca-in và A-bên, là con trai của A-đam và Ê-va, "Sau một thời gian" đã đem dăng lên Chúa (Sáng thế 4:3). Không nghi ngờ, họ làm như thế vì Chúa đã bày tỏ như vậy cho họ. Một vài người hỏi "Cách nào Ca-in và A-bên biết họ phãi đêm lễ vật gì?" Sự trả lời phải là Chúa đã đào tạo họ (so sánh Sáng thế 3:21). Rất rõ là lễ vật đó phải là sự chuộc tội thay cho họ vì chúng ta đọc trong Hê-bê-rơ 11:4 rằng "Bởi đức tin, A-bên đã dâng cho Đức Chúa Trời một sinh tế tốt hơn của A-bên". Khi A-bên đến để thờ phường Chúa, người ta bởi đức tin đã đêm sinh tế, "dâng chiên đầu lòng trong bầy mình cùng mỡ nó" (Sáng thế 4:4). Chúa đã đóai xem A-bên và nhận lễ vật của người".

Ca-in đã đêm "dùng thổ sản làm của lễ dâng cho Đức Chúa Trời" (Sáng thế 4:3, TT). Nhưng về Ca-in và lễ vật của Ca-in, Đức Chúa Trời không đoái xem và cũng không nhận lễ vật của người". Chúng ta không biết cách nào Chùa đã thể hiện sự bác bỏ của Ngài, nhưng sự bác bỏ đó là hiển nhiên. Trong sách Giu-Đe 11, chúng ta đọc "chúng nó…đã theo đường ủa Ca-in" ám chỉ về loài người không hợp pháp. Có lẽ đó có nghĩa là, như Ca-in, họ nổi loạn và đặt kế hoạch để thờ phường theo ý của mình; họ không đến bằng đức tin (Rô-ma 10:1-4; Ê-phê-sô 2:8-9). Lễ vật của Ca-in, được chấp thuận trong con mắt của mình, không cháp thuận đươc trong con mắt của Đức Chúa Trời (Ha-ba-cúc 1:13). Rất có thể là lễ vật của Ca-in là không chấp nhận được vì not không có huyết (Lê-vi-ký 17:11; Hê-bơ-rơ 9:22), và Ca-in đang đã xuyên tạc hình thức thờ phường đã ra lệnh bằng Đức Chúa Trời. Thay vì ăn năn sau bị Đức Chúa Trời quở trách, Ca-in trở nên tức giận, và sau đó, trong cảnh đồng, Ca-in giết A-bên, là con trai của mình (Sáng thế 4:8).

Tại sao Ca-in đã giết A-bên? Đó là vụ giết người có suy tính trươc, bị khiến bằng tực giận, sự ghen tị, và sự kiêu ngạo. Giăng viết "Chớ làm như Ca-in, là kẻ thuộc về ma quỉ, đã giết em mình. Vì sao người giết đi? Vì việc làm của người là dữ, và việc làm của em mình là công bình" (1 Giăng 3:12). Tội ác trong lòng của Ca-in được bày tỏ thêm khi Chúa hỏi Ca-in, "A-bên, em ngươi ở đâu"? Ca-in trả lời "Tôi không biết; tôi là người giữ em tôi sao" (STK 4:9)? Chúa ra lệnh rằng Ca-in bị đất rủa sả (Sáng thế 4:11-12).

Khi Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá, Ngài trở nên sự chuộc tội đền tội thay cho tội lỗi của loài người. Ngài chết trên chỗ của chúng ta và đã sớng lại từ cõi chết để chúng ta có thể có sự sống đời đời với Ngài (Giăng 3:16; 10:27-29; 14:19). Như A-bên đã dâng lễ vật bởi đức tin, chúng ta chấp nhận sự chết của Giê-xu bởi đức tin và được xưng công chính với Ngài (Rô-ma 5:1). "Đó là sự công chính của Đức Chúa Trời, bởi đức tin nơi Đức Chúa Giê-xu Christ, ban cho mọi người có lòng tin, không phân biệt ai cả" (Rô-ma 3:22, TTHĐ). "Nhờ ân điển Ngài, bởi sự cứu chuộc trong Đấng Christ Giê-xu, họ được xưng công chính ma không phải trả một giá nào. Đức Chúa Trời đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội cho những ai có đức tin trong huyết Ngài" (3:24).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Tại sao Đức Chúa Trời chấp nhận lễ vật của A-bên nhưng đã bác bỏ lễ vật của Ca-in? Rồi, tại sao Ca-in giết A-bên?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries