Trong Kinh Thánh có ghi lại sự chết của các sứ đồ không? Các sứ đồ chết như thế nào?


Câu hỏi: Trong Kinh Thánh có ghi lại sự chết của các sứ đồ không? Các sứ đồ chết như thế nào?

Trả lời:
Trong Kinh Thánh ghi chép lại trường hợp duy nhất về sự chết của sứ đồ Gia-cơ (Công vụ 12:2) Vua Hê Rốt đã giết Gia Cơ bằng gươm, được xem như là bị chém đầu. Những trường hợp chết của các sứ đồ khác liên hệ qua truyền thống của Giáo hội, vì thế chúng ta không đặt quá nhiều trọng tâm vào bất kỳ những bản tường thuật nào khác. Theo truyền thống phổ biến nhất được giáo hội chấp nhận nhiều hơn hết liên quan đến những sự chết của các sứ đồ khác.

Ma-thi-ơ chịu đau khổ tuẩn đạo tại Ê-thi-ô-pia, bị giết dưới một lưỡi gươm. Giăng đối mặt với việc tuẩn đạo khi bị đun sôi trong một vạc dầu lớn trong thời kỳ làn sóng bắt bớ tại La-mã. Tuy nhiên ông đã được cứu thoát chết bởi một phép lạ kỳ diệu. Sau đó Giăng bị đày đến đảo Bát-mô, ông đã viết sách tiên tri Khải Huyền trên đảo này. Sứ đồ Giăng sau đó được trả tự do và trở về vùng đất mà ngày nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, ông là sứ đồ duy nhất được bình yên cho đến khi chết già.

Gia Cơ, em của Chúa Giê Su (Không phải là sứ đồ chính thức) là môt lãnh đạo Giáo hội tại Jerusalem. Ông đã bị ném xuống từ góc đỉnh cao Đông Nam của đền thờ (Cao hàng trăm dặm) khi ông không chấp nhận từ chối đức tin vào Đấng Christ. Khi kẻ thù thấy ông rớt xuống mà vẫn chưa chết họ đã dùng một cây gậy đánh ông cho đến chết. Chỗ này trùng với đỉnh cao nơi Sa-tan đem Chúa Giê Su đến trong lúc Ngài chịu cám dỗ.

Ba-thê-lê-my còn được gọi là Na-tha-na-ên là một nhà truyền giáo cho Á-châu. Ông đã làm chứng trong khu vực ngày nay thuộc xứ Thổ-nhĩ-kỳ, và đã tuận đạo trong khi giảng đạo tại vùng Ạt-mê-nia, ông bị đánh chết bằng roi. Anh-rê bị đóng đinh trên thập tự hình chữ X tại Hi Lạp. Sau khi bảy tên lính đánh đập ông nặng nề họ trói ông bằng dây vào thập tự để kéo dài sự đau đớn của ông. Những môn đồ của ông tường thuật lại rằng khi ông bị dẫn đến thập tự, Anh-rê đã chào mừng bằng những lời nầy: “Tôi đã mong ước từ lâu và trông đợi giờ hạnh phúc nầy. Thập tự đã được làm nên thánh bở thân của Đấng Christ treo trên đó”. Ông tiếp tục rao giảng cho những người hành hạ ông trong hai ngày cho đến lúc chết. Sứ đồ Thô-ma bị đâm bởi một ngọn giáo trong chuyến hành trình truyền giáo tại Ấn Độ để thành lập Giáo hội nơi đó. Ma-thi-a sứ đồ được lựa chọn thay thế cho kẻ phản bội là Giu-đa-ích-ca-ri-ốt bị ném đá rồi sau đó bị chặt đầu. Sứ đồ Phao Lô đã bị tra tấn sau đó bị chặt đầu bởi hoàng đế gian ác Nê-ron tại La-mã năm 67 Sau Công Nguyên. Có những truyền thống liên quan đến các sứ đồ khác nhưng chúng không có bất kỳ hổ trợ nào về lịch sử và truyền thống đáng tin.

Không quá quan trọng về việc các sứ đồ chết như thế nào. Điều quan trọng là sự kiện mà tất cả các sứ đồ đều sẵn lòng chết cho đức tin của mình. Nếu Chúa Giê Su đã không sống lại, các sứ đồ đã biết điều đó. Người ta sẽ không chết vì những điều họ biết là dối trá. Sự thật đã xảy ra tất cả các sứ đồ sẵn lòng chịu những cái chết kinh khủng, và không chịu từ bỏ đức tin của họ nơi Đấng Christ, là bằng chứng lớn lao cho việc họ thực sự chứng kiến sự phục sinh của Chúa Giê Su Christ.

English
Trở lại trang chủ tiếng Việt Nam
Trong Kinh Thánh có ghi lại sự chết của các sứ đồ không? Các sứ đồ chết như thế nào?