settings icon
share icon
Câu hỏi

Đại Mạng Lệnh là gì?

Trả lời


Ma-thi-ơ 28:19-20 ghi chép lại Đại Mạng Lệnh của Chúa Giê-xu: “Vậy, hãy đi khiến muôn dân trở nên môn đồ Ta, hãy nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh làm báp-têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều Ta đã truyền cho các con. Và nầy, Ta luôn ở với các con cho đến tận thế.” Chúa Giê-xu ban mạng lệnh này cho các sứ đồ ngay trước khi Ngài thăng thiên, và hai câu Kinh Thánh khắc họa cơ bản điều Chúa mong đợi các sứ đồ và tất cả những người theo Ngài sẽ làm trong khi đợi Ngài trở lại.

Điều thú vị là trong tiếng Hi Lạp gốc, mạng lệnh cụ thể nhất trong Ma-thi-ơ 28:19-20 là “khiến muôn dân trở nên môn đồ ta.” Đại Mạng Lệnh dạy chúng ta môn đệ hóa muôn dân trong khi chúng ta còn ở trên đất và trong cuộc sống hàng ngày của mình. Vậy chúng ta môn đệ hóa như thế nào? Bằng cách báp-tem và dạy dỗ họ điều Chúa đã truyền. “Khiến muôn dân trở nên môn đệ ta” là sứ mệnh chúng ta cần phải thực hiện theo Đại Mạng Lệnh. “Trong khi các ngươi đi”, “báp-têm” và “dạy dỗ” là phương cách chúng ta dùng để làm trọn mạng lệnh môn đệ hóa.

Có nhiều người cũng cho rằng Công Vụ 1:8 là một phần của Đại Mạng Lệnh, “Nhưng khi Đức Thánh Linh giáng trên các con thì các con sẽ nhận lấy quyền năng và làm chứng nhân cho Ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri cho đến cùng trái đất.” Chúng ta thực hiện Đại Mạng Lệnh bởi năng quyền của Đức Thánh Linh. Chúng ta phải trở thành chứng nhân của Đấng Christ, làm trọn vẹn Đại Mạng Lệnh trong thành phố mình sống (Giê-ru-sa-lem), trong đất nước chúng ta sống (Giu-đe và Samari) và bất cứ nơi nào Chúa sai chúng ta đi (đến tận cùng trái đất).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Đại Mạng Lệnh là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries