settings icon
share icon
Câu hỏi

Phép Báp-têm bằng lửa là gì?

Trả lời


Giăng Báp-tít rao giảng về sự ăn năn và làm phép Báp-têm trong đồng vắng xứ Giu-đê, và ông cũng được sai đến như một sử giả để loan báo về việc Chúa Giê-xu, Con Đức Chúa Trời sẽ đến (Ma-thi-ơ 3:1-12). Ông công bố rằng, "Tôi làm báp-têm cho các người bằng nước để ăn năn tội; nhưng Đấng đến sau tôi, uy quyền hơn tôi, tôi không đáng xách dép cho Ngài. Ngài sẽ làm báp-têm cho các người bằng Đức Thánh Linh và lửa" (Ma-thi-ơ 3:11; so sánh Lu-ca 3:3, 16-17; Giăng 1:33).

Sau khi Chúa Giê-xu sống lại từ kẻ chết, Ngài chỉ dẫn cho các môn đệ "...nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa, là điều các con đã nghe Ta nói. Vì Giăng đã làm báp-têm bằng nước, nhưng trong ít ngày nữa, các con sẽ được báp-têm bằng Đức Thánh Linh" (Công vụ các sứ đồ 1:4-5). Lời hứa này được lần đầu tiên được thực hiện vào ngày lễ Ngũ tuần (Công vụ các sứ đồ 2:1-4), và phép báp-têm bởi Thánh Linh làm cho mọi tín hữu hiệp nhất trong thân thể trong Đấng Christ (1 Cô-rinh-tô 12:13). Nhưng phép báp-têm bằng lửa thì sao ?

Một số nhà giải kinh cho rằng phép báp-têm bằng lửa dùng để chỉ về ngày lễ Ngũ tuần, khi Đức Thánh Linh giáng xuống từ trời. "Thình lình, có tiếng động từ trời đến như tiếng gió thổi ào ào, đầy khắp nhà môn đồ ngồi. Các môn đồ thấy những lưỡi như lưỡi lửa xuất hiện, tản ra và đậu trên mỗi người trong họ" (Công vụ các sứ đồ 2:2-3). Điều quan trọng cần được lưu ý là những cái lưỡi bằng lửa chứ không phải lửa theo nghĩa đen.

Một số khác tin rằng phép báp-têm bằng lửa chỉ về việc Đức Thánh Linh ngự vào lòng ban năng lực cho các tín hữu, và thanh tẩy những điều tội lỗi bên trong, bởi vì một mạng lệnh được tìm thấy trong 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:19 "Chớ dập tắt Thánh Linh". Mạng lệnh này đòi hỏi những tín hữu không được dập tắt Thánh Linh bằng cách ngăn chặn công tác của Ngài.

Cách giải thích thứ 3 nhận được nhiều ủng hộ hơn cho rằng phép báp-têm bằng lửa chỉ về sự xét đoán. Trong cả 4 sách Phúc Âm, sách Mác và sách Giăng đều nói về phép báp-têm bằng Thánh Linh, nhưng chỉ sách Ma-thi-ơ và Lu-ca có nhắc đến phép báp-têm bằng lửa. Bối cảnh cụ thể trong Ma-thi-ơ và Lu-ca chính là sự phán xét (Ma-thi-ơ 3:7-12, Lu-ca 3:7-17). Bối cảnh của sách Mác và sách Giăng thì không phải (Mác 1:1-8, Giăng 1:29-34). Chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu đến trong ngọn lửa để đoán xét những ai không nhận biết Đức Chúa Trời (2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:3-10, Giăng 5:21-23, Khải Huyền 20:11-15), nhưng ngợi khen Đức Chúa Trời vì Ngài sẽ cứu chuộc tất cả những ai chịu đến với Ngài và đặt lòng tin cậy nơi Ngài (Giăng 3:16)!

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Phép Báp-têm bằng lửa là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries