settings icon
share icon
Câu hỏi

Vinh hiển Shekinah là gì?

Trả lời


Từ shekinah không xuất hiện trong Kinh Thánh, nhưng khái niệm này thì rõ ràng. Các thầy thông giáo Do Thái đã đặt ra cách diễn đạt ngoài Kinh Thánh này, một dạng của từ Hê-bơ-rơ có nghĩa đen là “Nơi Ngài Ngự”, có nghĩa rằng đó là sự viếng thăm thiêng liêng về sự hiện diện hoặc sự ngự trị của Chúa là Đức Chúa Trời trên đất này. Shekinah lần đầu tiên được thể hiện rõ ràng khi dân Y-sơ-ra-ên khởi hành từ Su-cốt để xuất hành khỏi Ai Cập. Ở đó, Chúa hiện ra trong một trụ mây vào ban ngày và một trụ lửa vào ban đêm: “Vả, chúng đi khỏi Su-cốt, đóng trại tại Ê-tam, ở cuối đầu đồng vắng. Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong một trụ mây, để dẫn đường đi; ban đêm trong một trụ lửa, để soi sáng cho chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm. Ban ngày trụ mây chẳng bao giờ cách xa dân sự, trụ lửa ban đêm cũng vậy” (Xuất Ê-díp-tô Ký 13:20–22).

Đức Chúa Trời phán cùng Môi-se từ trụ mây trong Xuất Ê-díp-tô Ký 33, đảm bảo với ông rằng Ngài sẽ luôn hiện diện ở giữa vòng dân Y-sơ-ra-ên (câu 9). Câu 11 nói Đức Chúa Trời “mặt đối mặt” với Môi-se từ trong đám mây (“Đức Giê-hô-va đối diện phán cùng Môi-se, như một người nói chuyện cùng bạn hữu mình”), nhưng khi Môi-se xin được thấy vinh quang của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời phán với ông: “Ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta, vì không ai thấy mặt ta mà còn sống” (câu 20). Vì vậy, rõ ràng, sự biểu hiện hữu hình của vinh quang Đức Chúa Trời đã phần nào bị tắt tiếng. Khi Môi-se xin được thấy sự vinh hiển của Chúa, Đức Chúa Trời đã giấu Môi-se trong bộng đá, Ngài lấy tay che ông rồi đi ngang qua. Ngài rút tay lại, và Môi-se chỉ thấy phía sau Ngài. Điều này dường như cho thấy rằng sự vinh hiển và quyền năng trọn vẹn của Đức Chúa Trời quá đáng sợ để con người có thể nhìn thấy .

Không chỉ dân Y-sơ-ra-ên mà cả người Ai Cập cũng thấy được sự hiện diện hữu hình của Đức Chúa Trời: “Vả, đến canh sáng, Đức Giê-hô-va ở trong lòng trụ mây và lửa, nhìn ra thấy trại quân Ê-díp-tô, bèn làm cho họ phải rối loạn. Ngài tháo bánh xe của họ, khiến dẫn dắt cực nhọc. Người Ê-díp-tô bèn nói nhau rằng: Ta hãy trốn khỏi dân Y-sơ-ra-ên đi, vì Đức Giê-hô-va thế dân đó mà chiến cự cùng chúng ta’” (Xuất Ê-díp-tô Ký 14:24-25). Chỉ cần sự hiện diện vinh quang shekinah của Đức Chúa Trời là đủ để thuyết phục kẻ thù của Ngài rằng Ngài không phải là Đấng để chúng chiến cự lại.

Trong Tân Ước, Chúa Giê-su Christ là nơi của sự vinh hiển Đức Chúa Trời ngự. Cô-lô-se 2:9 cho chúng ta biết rằng “Vì sự đầy dẫy của bản tánh Đức Chúa Trời thảy đều ở trong Đấng ấy như có hình,” khiến Chúa Giê-su phải thốt lên với Phi-líp rằng: “Ai đã thấy ta, tức là đã thấy Cha” (Giăng 14:9). Trong Đấng Christ, chúng ta thấy sự biểu lộ hữu hình của chính Đức Chúa Trời nơi Ngôi Hai trong Ba Ngôi. Mặc dù vinh quang của Ngài tạm bị che khuất, nhưng Chúa Giê-su vẫn là sự hiện diện của Đức Chúa Trời trên đất. Giống như sự hiện diện của Đức Chúa Trời ngự trong một chiếc lều tương đối đơn sơ gọi là "Đền Tạm” trước khi Đền Thờ ở Giê-ru-sa-lem được xây cất, thì sự hiện diện ấy ngự trong con người đơn sơ là Chúa Giê-su. “… Người chẳng có hình dung, chẳng có sự đẹp đẽ; khi chúng ta thấy người, không có sự tốt đẹp cho chúng ta ưa thích được” (Ê-sai 53:2). Nhưng khi lên thiên đàng, chúng ta sẽ thấy cả Đức Chúa Con và Đức Chúa Cha trong tất cả sự vinh hiển, và shekinah sẽ không còn bị che khuất nữa (1 Giăng 3:2).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Vinh hiển Shekinah là gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries