settings icon
share icon
Câu hỏi

Có phải Đức Chúa Trời vẫn còn ban những khải tượng cho chúng ta ngày nay?

Trả lời


Đức Chúa Trời có thể ban những khải tượng cho chúng ta ngày nay? Có thể! Đức Chúa Trời có ban những khải tượng cho chúng ta ngày nay? Có lẽ! Chúng ta nên mong chờ những khải tượng xảy ra cách bình thường được không? Không, như được ghi chép trong Kinh Thánh Đức Chúa Trời phán với con người nhiều lần, bằng phương tiện khải tượng. Ví dụ như Giô-sép con của Gia-cốp; Giô-sép chồng của Ma-ri; Sa-lô-môn; Ê-sai; Ê-xê-chi-ên; Đa-ni-ên; Phi-e-rơ và Phao-lô. Tiên tri Giô-ên đã nói tiên tri về sự đổ xuống nhiều khải tượng, và điều nầy được sứ đồ Phi-e-rơ khẳng định trong Công vụ các sứ đồ chương 2. Điều lưu ý quan trọng là sự khác biệt giữa khải tượng và giấc mơ, khải tượng được ban cho trong lúc một người đang thức, trong khi giấc mơ ban cho một người đang ngủ.

Ở nhiều nơi trên thế giới, Đức Chúa Trời dường như dùng nhiều khải tượng và những giấc mơ một cách phổ biến. Ở những nơi có ít hoặc không có sứ điệp Phúc âm rao giảng, và nơi mà mọi người không có Kinh Thánh, Đức Chúa Trời ban sứ điệp của Ngài cho họ trực tiếp qua những giấc mơ và những khải tượng. Điều này hoàn toàn phù hợp với các ví dụ trong Kinh Thánh về những khải tượng thường xuyên được sử dụng bởi Đức Chúa Trời để bày tỏ sự thật của Ngài cho mọi người trong những ngày đầu của Cơ Đốc giáo. Nếu Đức Chúa Trời muốn truyền đạt thông điệp của Ngài cho một người, Ngài có thể sử dụng bất cứ phương tiện gì Ngài thấy cần thiết - một nhà truyền giáo, một thiên sứ, một khải tượng, hoặc một giấc mơ. Dĩ nhiên, Đức Chúa Trời cũng có khả năng để cung cấp cho những khải tượng ở những nơi sứ điệp Phúc âm đã có sẵn, Đức Chúa Trời có thể làm được không có giới hạn điều gì.

Đồng thời, chúng ta phải cẩn thận khi nói đến những khải tượng và cách giải thích những khải tượng. Chúng ta phải nhớ rằng Kinh Thánh được hoàn chỉnh, và Kinh Thánh nói với chúng ta tất cả mọi thứ chúng ta cần phải biết. Sự thật quan trọng là nếu Đức Chúa Trời đã ban cho một khải tượng, nó sẽ hoàn toàn hợp với những gì Ngài đã mặc khải trong Lời của Ngài. Những khải tượng không bao giờ nên được trao cho quyền tương đương hay lớn hơn lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời có thẩm quyền tuyệt đối cho đức tin và thực hành của Cơ Đốc nhân. Nếu bạn tin rằng bạn đã có một khải tượng và cảm thấy rằng có lẽ Đức Chúa Trời đã ban nó cho bạn, hãy cầu nguyện xem xét kỹ Lời của Đức Chúa Trời và đảm bảo khải tượng của bạn hợp với lời Kinh Thánh. Sau đó, cầu nguyện xem xét những gì Đức Chúa Trời muốn bạn làm để đáp lại với khải tượng (Gia-cơ 1: 5). Đức Chúa Trời sẽ không đưa ra một khải tượng cho một người rồi sau đó giấu kín ý nghĩa của khải tượng. Trong Thánh Kinh, bất cứ khi nào một người đã nài xin Đức Chúa Trời cho ý nghĩa của khải tượng, Đức Chúa Trời bảo đảm giải thích khải tượng đó cho người nhận (Đa-ni-ên 8: 15-17).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Có phải Đức Chúa Trời vẫn còn ban những khải tượng cho chúng ta ngày nay?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries