settings icon
share icon
Câu hỏi

Bức màn đền thờ bị xé làm hai khi Chúa Giê-xu chết có ý nghĩa gì?

Trả lời


Trong suốt khoảng thời gian Chúa Giê-xu sống trên đất thì đền thờ thánh ở Giê-ru-sa-lem là trung tâm đời sống tôn giáo của người Do Thái. Đền thờ là nơi để dâng những con sinh tế và là nơi thờ phượng Chúa mà theo Luật của Môi-se phải làm theo một cách trung tín. Hê-bơ-rơ 9:1-9 nói rằng trong đền thờ có một bức màn ngăn cách Nơi Chí thánh – là nơi Chúa ngự – với phần còn lại của đền thờ là nơi con người ngụ. Điều này có ý nghĩa rằng con người bị chia cách với Đức Chúa Trời vì tội lỗi của họ (Ê-sai 59:1-2). Chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm mới được phép đi qua phía bên kia bức màn mỗi năm một lần (Xuất 30:10; Hê-bơ-rơ 9:7) bước vào sự hiện diện của Chúa để làm lễ chuộc tội cho cả dân Y-sơ-ra-ên (Lê-vi ký 16).

Đền thờ mà vua Sa-lô-môn cất cho Đức Giê-hô-va có bề cao là ba mươi thước (I Các vua 6:2), nhưng vua Hê-rốt đã tăng chiều cao của nó lên đến bốn mươi thước, theo ghi chép của Josephus, một nhà sử học người Do Thái ở thế kỷ đầu tiên. Không biết chắc chắn kích thước chính xác của một thước là bao nhiêu, nhưng chắc chắn là bức màn này đâu đó cao gần 60 feet = 18.288 m (1 feet = 0,3048m). Josephus cũng nói rằng bức màn này dày 4 inch = 0,1016 m (1 inch = 0,0254m), nếu buộc con ngựa vào mỗi đầu bức màn thì cũng không thể kéo bức màn rách ra được. Sách Xuất Ê-díp-tô ký dạy rằng bức màn dày này được làm bằng chất liệu màu xanh, tím, đỏ tươi và vải gai đậu mịn.

Kích thước và độ dày của bức màn khiến cho sự kiện xảy ra lúc Chúa Giê-xu chết trên thập tự giá càng trở nên quan trọng hơn. “Đức Chúa Jêsus lại kêu lên một tiếng lớn nữa, rồi trút linh hồn. Và nầy, cái màn trong đền thờ bị xé ra làm hai từ trên chí dưới” (Ma-thi-ơ 27:50-51a).

Vậy, chúng ta có kết luận gì về điều này? Bức màn bị xé ra làm đôi có ý nghĩa gì đối với chúng ta ngày nay? Trên hơn hết, việc bức màn bị xé ra lúc Chúa Giê-xu chết tượng trưng rằng sự hy sinh của Ngài, sự đổ huyết của Ngài là một của lễ chuộc tội đủ cả. Nó có ý nghĩa rằng từ bây giờ lối vào Nơi Chí thánh được mở ra cho tất cả mọi người, mọi lúc, cả người Do Thái lẫn Dân Ngoại.

Khi Chúa Giê-xu chết, bức màn bị xé ra, và Đức Chúa Trời rời khỏi nơi đó, Ngài không bao giờ ngự lại tại đền thờ bởi tay người dựng nên (Công vụ 17:24). Chúa đã rời bỏ đền thờ đó và hệ thống tôn giáo của nó, đền thờ và thành Giê-ru-sa-lem đã đã bị “bỏ hoang” (bị hủy phá bởi người La Mã) vào năm 70 sau Công Nguyên, như lời tiên tri của Chúa Giê-xu được chép trong Lu-ca 13:35. Chừng nào đền thờ còn nghĩa là Giao ước cũ vẫn tiếp tục. Hê-bơ-rơ 9:8-9 ám chỉ rằng giao ước cũ đã qua đi khi giao ước mới được thiết lập (Hê-bơ-rơ 8:13).

Về mặt ý nghĩa, bức màn là biểu tượng của chính Đấng Christ như là đường lối duy nhất để đến với Đức Chúa Cha (Giăng 14:6). Điều này ngụ ý sự thật rằng chỉ có thầy tế lễ thượng phẩm mới được đi qua bức màn để vào Nơi Chí thánh. Bây giờ Đấng Christ là Thầy tế lễ thượng phẩm cao nhất của chúng ta, và chúng ta là những người tin vào công việc đã được hoàn tất của Ngài, thì chúng ta được dự phần vào chức tế lễ tốt hơn của Ngài. Bây giờ chúng ta có thể bước vào Nơi Chí thánh thông qua Ngài. Hê-bơ-rơ 10:19-20 nói rằng chúng ta được dạn dĩ vào nơi rất thánh là nhờ “huyết của Đức Chúa Giê-xu, bởi đường mới và sống mà Ngài đã mở ngang qua cái màn, nghĩa là ngang qua xác Ngài.” Câu Kinh thánh này cho chúng ta thấy hình ảnh xác của Chúa Giê-xu bị xé ra vì chúng ta giống như Ngài đang xé bức màn vì chúng ta.

Bức màn bị xé ra từ trên xuống dưới là một sự kiện có thật trong lịch sử. Ý nghĩa sâu sắc của sự kiện này được giải thích một cách đặc biệt chi tiết trong sách Hê-bơ-rơ. Những điều của đền thờ là hình bóng của những điều sắp đến, và tất cả những điều đó cuối cùng thì cũng chỉ cho chúng ta biết về Chúa Giê-xu Christ. Ngài là bức màn trước Nơi Chí thánh, và thông qua sự chết của Ngài mà bây giờ chúng ta dạn dĩ tự do bước đến với Đức Chúa Trời.

Bức màn trong đền thờ là một sự nhắn nhở liên tục rằng tội lỗi làm cho con người không đủ tư cách đứng trước sự hiện diện của Chúa. Sự thật rằng của lễ chuộc tội được dâng lên hằng năm và vô số những của tế lễ khác được dâng lên hằng ngày cho thấy một cách sinh động rằng tội lỗi thật sự không thể được chuộc hay được xóa chỉ bằng những con sinh tế. Chúa Giê-xu Christ, thông qua sự chết của Ngài, đã xóa bỏ đi rào cản ngăn cách giữa Chúa và con người, và bây giờ chúng ta có thể đến với Ngài cách tự tin và dạn dĩ (Hê-bơ-rơ 4:14-16).

EnglishTrở lại trang chủ tiếng Việt

Bức màn đền thờ bị xé làm hai khi Chúa Giê-xu chết có ý nghĩa gì?
Chia sẻ trang này: Facebook icon Twitter icon YouTube icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries