settings icon
share icon

คำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจในชีวิต

อะไรคือความหมายของชีวิต?

ฉันจะรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตฉันได้อย่างไร?

พระคัมภีร์พูดไว้ว่าอย่างไรเกี่ยวกับคริสเตียนกับการเป็นหนี้? การเป็นหนี้เป็นเรื่องผิดอยู่เสมอใช่ไหม? การกู้เงินหรือให้ยืมเงินผิดไหม?

คริสเตียนควรไปหาหมอไหม?

คริสเตียนควรออกกำลังกายไหม? พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับสุขภาพไว้อย่างไรบ้าง?

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับคริสเตียนเข้าเป็นทหาร?

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการเป็นความ/การฟ้องร้อง?

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับวิธีค้นหาวัตถุประสงค์ในชีวิต?

คริสเตียนควรพบนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ไหม?

คริสเตียนควรใช้ยาต้านอาการซึมเศร้าหรือยารักษาสุขภาพจิตอื่น ๆไหม?

คริสเตียนควรทำประกันไหม?

พระเจ้าทรงคาดหวังให้คริสเตียนลงคะแนนเสียงหรือ?

พระเยซูทรงเป็นนักมังสวิรัติไหม คริสเตียนควรเป็นนักมังสวิรัติไหม?

คริสเตียนควรทำธุรกิจร่วมกับผู้ไม่เชื่อหรือไม่?

พระคัมภีร์พูดอย่างไรเกี่ยวกับสตรีที่ทำงานนอกบ้าน?

คริสเตียนควรเล่นวิดีโอเกมส์ไหม?

อะไรคือมุมมองของคริสเตียนต่อการเกษียณ?

ทำไมคนปฏิเสธไม่ให้พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขา?

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับคริสเตียนโสด?

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับคริสเตียนที่ใช้ศํลยกรรมพลาสติก / ศัลยกรรมความงาม?

คริสเตียนควรมีส่วนร่วมในการฝังเข็ม/การกดจุดหรือไม่?

คริสเตียนควรจะตอบสนองต่อขอทานอย่างไร?

คริสเตียนควรที่จะมีความคิดเห็นต่อสิ่งแวดล้อมนิยมอย่างไร?

ฉันจะวางใจพระเจ้าได้อย่างไรเมื่อฉันกำลังเผชิญกับการไม่มีงานทำ ถูกยึดทรัพย์สินที่จำนองไว้หรือล้มละลาย?

คริสเตียนควรจะมีมุมมองเกี่ยวกับความร่ำรวยอย่างไร?

คริสเตียนควรจะไปสถานเริงรมย์ยามค่ำคืนหรือไม่ การออกไปเที่ยวกลางคืนเป็นบาปหรือไม่?

ฉันจะรู้ได้อย่างไรว่าความต้องของฉันนั้นมาจากพระเจ้า?

แต่งกายอย่างสุภาพหมายความว่าอย่างไร?

ฉันเป็นคริสเตียนที่ติดบุหรี่ ฉันจะเลิกได้อย่างไร?

คุณแยกแยะระหว่างการช่วยเหลือใครบางคนและยินยอมให้ใครบางคนเอาเปรียบคุณอย่างไร?

ถ้าคุณมีหนี้จำนวนมากคุณสามารถที่จะหยุดถวายสิบลดสักระยะหนึ่งเพื่อที่จะจ่ายหนี้ให้หมดได้หรือไม่?กลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจในชีวิต
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries