คำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจในชีวิต


อะไรคือความหมายของชีวิต?

ฉันจะรู้ถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตฉันได้อย่างไร?

พระคัมภีร์พูดไว้ว่าอย่างไรเกี่ยวกับคริสเตียนกับการเป็นหนี้? การเป็นหนี้เป็นเรื่องผิดอยู่เสมอใช่ไหม? การกู้เงินหรือให้ยืมเงินผิดไหม?

คริสเตียนควรไปหาหมอไหม?

คริสเตียนควรออกกำลังกายไหม? พระคัมภีร์พูดเกี่ยวกับสุขภาพไว้อย่างไรบ้าง?

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับคริสเตียนเข้าเป็นทหาร?

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการเป็นความ/การฟ้องร้อง?

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับวิธีค้นหาวัตถุประสงค์ในชีวิต?

คริสเตียนควรพบนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ไหม?

คริสเตียนควรใช้ยาต้านอาการซึมเศร้าหรือยารักษาสุขภาพจิตอื่น ๆไหม?

คริสเตียนควรทำประกันไหม?

พระเจ้าทรงคาดหวังให้คริสเตียนลงคะแนนเสียงหรือ?

พระเยซูทรงเป็นนักมังสวิรัติไหม คริสเตียนควรเป็นนักมังสวิรัติไหม?

คริสเตียนควรทำธุรกิจร่วมกับผู้ไม่เชื่อหรือไม่?

พระคัมภีร์พูดอย่างไรเกี่ยวกับสตรีที่ทำงานนอกบ้าน?

คริสเตียนควรเล่นวิดีโอเกมส์ไหม?

อะไรคือมุมมองของคริสเตียนต่อการเกษียณ?

ทำไมคนปฏิเสธไม่ให้พระเยซูเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเขา?

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับคริสเตียนโสด?

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับคริสเตียนที่ใช้ศํลยกรรมพลาสติก / ศัลยกรรมความงาม?


กลับสู่หน้าภาษาไทย

คำถามเกี่ยวกับการตัดสินใจในชีวิต