settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับคริสเตียนโสด?

คำตอบ


คำถามของคริสเตียนเรื่องการเป็นโสด และสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวเกี่ยวกับผู้เชื่อที่ไม่เคยแต่งงานเป็นที่เข้าใจผิดกันเสมอ

1โครินธ์ 7:7-8 “ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้ทุกคนเป็นเหมือนข้าพเจ้า แต่ทุกคนก็ได้รับของประทาน จากพระเจ้าเหมาะกับตัว คนหนึ่งได้รับอย่างนี้ และอีกคนหนึ่งได้รับอย่างนั้น ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่คนที่ยังเป็นโสดและพวกแม่ม่ายว่า การที่เขาจะอยู่เหมือนข้าพเจ้าก็ดีแล้ว”

จงสังเกตว่าพระองค์ตรัสว่าบางคนมีของประทานการอยู่เป็นโสด และบางคนมีของประทานชีวิตแต่งงาน แม้มันดูเหมือนว่าเกือบทุกคนได้แต่งงาน ก็ไม่จำเป็นต้องเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าแก่ทุกคน ยกตัวอย่างเช่น เปาโลไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับปัญหาพิเศษและความกดดันที่มากับการแต่งงานและ / หรือครอบครัว ท่านได้อุทิศชีวิตของท่านทั้งหมดออกไปประกาศพระคำของพระเจ้า ท่านคงจะไม่ได้เป็นผู้ส่งสารที่มีประโยชน์ถ้าท่านได้แต่งงานไป ในทางกลับกัน บางคนทำงานรับใช้พระเจ้าได้ดีขึ้นเมื่อทำงานเป็นทีม เป็นคู่และครอบครัวบุคคลทั้งสองแบบมีความสำคัญเท่าเทียมกัน มันก็ไม่ใช่บาปที่จะอยู่เป็นโสด แม้ตลอดชั่วชีวิตของคุณ สิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตไม่ใช่การหาคู่และมีลูกๆ แต่เป็นการรับใช้พระเจ้า ตัวเราเองควรจะศึกษาหาความรู้พระคำของพระเจ้า โดยการอ่านพระคัมภีร์และอธิษฐาน ถ้าเราทูลขอให้พระเจ้าทรงเปิดเผยพระองค์เองแก่เรา พระองค์จะทรงตอบสนอง และถ้าเราทูลขอให้ทรงใช้เราเพื่อรับใช้พระราชกิจของพระองค์ให้สำเร็จ พระองค์จะทรงทำอย่างนั้นด้วย

มัทธิว 7:7 “จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน”

โรม 12:2 “อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้ แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจ แล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่ เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำพระทัยของพระเจ้า จะได้รู้ว่าอะไรดี อะไรเป็นที่ชอบพระทัยและอะไรดียอดเยี่ยม”

ไม่ควรมองว่าการอยู่เป็นโสดเป็นคำสาปแช่งหรือเครื่องบ่งชี้ว่ามี "บางสิ่งบางอย่างผิดปกติ" กับผู้ชายโสดหรือผู้หญิงโสด ในขณะที่คนส่วนใหญ่แต่งงานและในขณะที่พระคัมภีร์ดูเหมือนจะระบุว่ามันเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่คนส่วนใหญ่แต่งงาน ไม่หมายความว่าคริสเตียนโสดจะเป็นคริสเตียน "ชนชั้นสอง"

ตามที่ 1 โครินธ์บทที่ 7 ระบุไว้ หากว่ามีอะไร การอยู่เป็นโสดคือการทรงเรียกพิเศษจากพระเจ้า เช่นเดียวกับสิ่งอื่นในชีวิตทุกสิ่ง เราควรทูลขอสติปัญญาจากพระเจ้าเรื่องการแต่งงาน

ยากอบ 1:5 “ถ้าผู้ใดในพวกท่านขาดสติปัญญา ก็ให้ผู้นั้นทูลขอจากพระเจ้า ผู้ทรงโปรดประทานให้ แก่คนทั้งปวงด้วยพระกรุณาและมิได้ทรงตำหนิ แล้วผู้นั้นก็จะได้รับสิ่งที่ทูลขอ’

ตามแผนการของพระเจ้า ไม่ว่าจะเป็นการแต่งงานหรือการเป็นโสด จะทำให้เกิดผลผลิตเพิ่มพูน และความสุขที่พระเจ้าทรงปรารถนาให้เรามี

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับคริสเตียนโสด?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries