settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนควรมีมุมมองเกี่ยวกับการเล่นกล้ามหรือการยกน้ำหนักอย่างไร

คำตอบ


ความพอประมาณนั้นเป็นไปได้ว่าจะเป็นแนวคิดหลักสำหรับมุมมองของคริสเตียนเกี่ยวกับการเล่นกล้ามหรือการยกน้ำหนัก พระธรรม 1 ทิโมธี 4:8 สอนว่า “การฝึกทางกายนั้นมีคุณค่าอยู่บ้าง แต่ทางพระเจ้าย่อมทรงคุณค่าในทุกด้าน เพราะทรงไว้ซึ่งพระสัญญาทั้งสำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตในเบื้องหน้าด้วย” (เน้นเพิ่มเติมโดยผู้เขียน) สมรรถภาพทางกายมีความสำคัญ และดังข้อนี้ที่กล่าวข้างต้นว่ามันมีคุณค่าอยู่บ้าง เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีร่างกายและจิตวิญญาณ และสภาพทางร่างกายนั้นสามารถส่งผลกระทบต่อจิตวิญญาณของบุคคลหนึ่งอย่างปฏิเสธไม่ได้ แน่นอนว่าบางส่วนของการ “ถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่าน” (1 โครินธ์ 6:20) คือการรักษาสภาพทางร่างกายให้ดีอย่างสมเหตุสมผล การเล่นกล้ามสามารถเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมออกกำลังกายของคริสเตียนได้อย่างแน่นอน

ในขณะเดียวกันเช่นเดียวกับหลายๆ อย่างในชีวิตนี้ การเล่นกล้ามหากทำมากเกินไปก็สามารถกลายเป็นรูปเคารพได้ ในท้ายที่สุดก็ถึงจุดขีดสุดซึ่งไม่ได้มีคุณค่าที่แท้จริงของการเพิ่มกล้ามเนื้อ การเล่นกล้ามหรือการยกน้ำหนักอาจจะกลายเป็นการเสพติดและ/หรือความหลงใหล ในขณะที่สิ่งนี้เป็นปัญหาสำหรับผู้ชายมากกว่า แต่ก็อาจเป็นปัญหาสำหรับผู้หญิงได้เช่นกัน การพยายามอย่างหนักเพื่อให้ได้กล้ามเนื้อที่ใหญ่และแข็งแรงขึ้นไปจนถึงขีดสุดนั้นไม่มีอะไรเลยนอกจากความไร้สาระ (1 ซามูเอล 16:7, ปัญญาจารย์ 1:2, 1 เปโตร 3:4) เมื่อเรายอมให้รูปร่างภายนอกของเรามีความสำคัญมากกว่าความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้า มันจึงได้กลายเป็นรูปเคารพ (1 ยอห์น 5:21)

“ดังนั้นไม่ว่าท่านจะกินหรือดื่มหรือทำอะไรก็ตาม จงทำทุกสิ่งเพื่อพระเกียรติสิริของพระเจ้า” (1 โครินธ์ 10:31) คำถามที่สำคัญคือการเล่นกล้ามหรือการยกน้ำหนักนั้นถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือไม่ หากทำเพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางกาย ความแข็งแรง และความตึงตัว รวมถึงด้วยเหตุนี้เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง คำตอบคือใช่ สิ่งนี้สามารถทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้ แต่ถ้าทำไปเพราะความไร้สาระและความหยิ่งจองหอง หรือจากความหลงใหลในการเล่นกล้ามให้ใหญ่ขึ้นและแข็งแรงขึ้นอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ คำตอบคือไม่ สิ่งนี้ไม่ได้เป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า คริสเตียนควรมีมุมมองอย่างไรเกี่ยวกับการเล่นกล้าม “‘ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ทำทุกสิ่งได้’ แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งจะเป็นประโยชน์ ‘ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตให้ทำทุกสิ่งได้’ แต่ข้าพเจ้าจะไม่ยอมให้สิ่งใดมาเป็นนาย... ‘เราได้รับอนุญาตให้ทำทุกสิ่งได้’ แต่ไม่ใช่ว่าทุกสิ่งจะเป็นการเสริมสร้างขึ้น” (1 โครินธ์ 6:12, 10:23)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนควรมีมุมมองเกี่ยวกับการเล่นกล้ามหรือการยกน้ำหนักอย่างไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries