settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนควรไปร่วมงานแต่งงานของคู่รักที่เป็นเกย์หรือไม่

คำตอบ


ประการแรกเป็นถ้อยคำแห่งการหนุนใจคือ ถ้าคุณเป็นเพื่อนที่คู่เกย์จะชวนไปร่วมงานแต่งของพวกเขา แสดงว่าคุณน่าจะกำลังทำสิ่งที่ถูกต้องแล้ว เมื่อพระเยซูทรงกระทำพันธกิจ ผู้ที่ถูกสังคมเหยียดหยาม คนเก็บภาษีและคนบาปได้เข้ามาใกล้พระองค์ (มัทธิว 9:10, ลูกา 15:1) และพระองค์ทรงเป็นเพื่อนกับพวกเขา

มากไปกว่านั้นไม่มีบาปใดที่ยิ่งใหญ่กว่าบาปอื่น ความบาปทั้งหมดนั้นเป็นที่น่ารังเกียจสำหรับพระเจ้า การรักร่วมเพศเป็นเพียงหนึ่งในหลายๆ ความบาปที่ระบุไว้ใน 1 โครินธ์ 6:9-10 ซึ่งจะกีดกันคนคนหนึ่งออกจากอาณาจักรของพระเจ้า เราทุกคนทำบาปและเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้า (โรม 3:23) โดยทางพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่เราจะได้รับความรอดจากผลลัพธ์ชั่วนิรันดร์ของบาป (โปรดดูบทความ “การที่พระเยซูทรงช่วยให้รอดหมายถึงอะไร”)

บางคนอาจโต้แย้งว่าคริสเตียนไม่ควรรู้สึกไม่สบายใจในการเข้าร่วมงานแต่งงานของเกย์และการที่คนคนหนึ่งแสดงตัวในงานแต่งงานของเกย์นั้นไม่ได้บ่งบอกถึงการสนับสนุนวิถีชีวิตรักร่วมเพศเสมอไป ในทางกลับกันพวกเขาควรมองว่าเป็นการแสดงความรักของพระคริสต์ต่อเพื่อนคนหนึ่ง ความคิดก็คือการปรากฎตัวในพิธีแต่งงานเป็นการแสดงความรักและมิตรภาพต่อคนคนนั้น ไม่ใช่ต่อวิถีชีวิตหรือการตัดสินใจฝ่ายจิตวิญญาณของพวกเขา เราไม่ลังเลที่จะสนับสนุนเพื่อนและคนรักที่ต่อสู้กับบาปอื่นๆ ฉะนั้นการแสดงการสนับสนุนและความรักที่ไม่มีขีดจำกัดอาจเปิดประตูสำหรับโอกาสในอนาคตได้

ปัญหาก็คือว่างานแต่งงานของเกย์นั้นเป็นการเฉลิมฉลองของสองคนที่กำลังดำเนินชีวิตที่พระเจ้าประกาศว่าผิดศีลธรรมและไม่เป็นธรรมชาติ (โรม 1:26-27) “จงให้การสมรสเป็นที่นับถือแก่คนทั้งปวง” (ฮีบรู 13:4) แต่งานแต่งงานของเกย์ทำให้การแต่งงานเสื่อมเสียโดยการบิดเบือนความหมายของมัน โดยที่แตกต่างจากงานแต่งงานของผู้ซึ่งนับถือศาสนาอื่นๆ เพราะงานแต่งงานของเกย์นั้นไม่ถือว่าเป็นงานแต่งงานตามที่พระเจ้าทรงประกาศว่างานแต่งงานควรจะเป็น การแต่งงานระหว่างชายที่ไม่เป็นคริสเตียนกับหญิงที่ไม่เป็นคริสเตียนยังคงเป็นการแต่งงานในสายพระเนตรของพระเจ้า มันยังคงเป็นความสำเร็จของการเป็นความสัมพันธ์แบบ “เนื้อเดียวกัน” ที่พระเจ้าทรงตั้งพระทัยไว้ (ปฐมกาล 2:24) แม้กระทั่งการแต่งงานระหว่างผู้เชื่อกับผู้ที่ไม่เชื่อก็เป็นการแต่งงานที่ถูกต้อง (1 โครินธ์ 7:14) แม้ว่าพระบัญชาของพระเจ้าสั่งให้หลีกเลี่ยงการแต่งงานดังกล่าว (2 โครินธ์ 6:14)

การสมรสของเกย์ไม่ได้เป็นการแต่งงานในสายพระเนตรของพระเจ้า พระเจ้าบัญญัติการแต่งงานให้เป็นระหว่างชายคนหนึ่งและหญิงคนหนึ่งสำหรับทั้งชีวิต เพื่อรับการสมรสที่บริสุทธิ์และได้รับพระพร รวมถึงเชื่อมโยงไปยังสิ่งที่พระเจ้าประกาศว่าไม่บริสุทธิ์และผิดศีลธรรม เราจะขอให้พระเจ้าอวยพระพรการสมรสที่พระองค์ทรงประกาศว่าไม่เป็นธรรมชาติได้อย่างไร

สมมุติว่าคริสเตียนคนหนึ่งสามารถเข้าร่วมงานแต่งงานของเกย์และได้สื่อสารอย่างชัดเจนว่าเขาสนับสนุนบุคคลที่แต่งงานเท่านั้นและไม่สนับสนุนวิถีชีวิตของพวกเขา ผู้ที่เขาสนับสนุนก็ยังคงจัดงานซึ่งเฉลิมฉลองการทำผิดศีลธรรมของพวกเขา ไม่มีทางหลีกเลี่ยงความจริงที่ว่างานแต่งงานของเกย์เป็นการเฉลิมฉลองความบาป เราสนับสนุนเพื่อนที่ติดสุราโดยการช่วยให้เขาเลิกดื่ม ไม่ใช่ไปบาร์กับเขา เราสนับสนุนเพื่อนที่ติดการดูสื่อลามกโดยการทำให้เขามีภาระรับผิดชอบและให้ความช่วยเหลือแก่เขา ไม่ใช่ด้วยการช่วยจัดระเบียบนิตยสารของเขาหรือช่วยทำให้คอมพิวเตอร์ของเขามีพื้นที่ว่างมากขึ้น ในทำนองเดียวกัน เราสนับสนุนเพื่อนที่เป็นคนรักร่วมเพศโดยการช่วยเขาให้ออกจากวิถีชีวิตแบบนั้น ไม่ใช่โดยการเป็นแขกในงานเฉลิมฉลองการรักร่วมเพศ เราไม่ได้ช่วยเพื่อนๆ ของเราอย่างแท้จริงด้วยการไปร่วมงานที่ความบาปของพวกเขาได้รับการยกย่อง

การแสดงความรักต่อเพื่อนเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม เป็นการดีที่จะแสวงหาโอกาสในการเป็นพยานและแสดงความมีน้ำใจ รวมถึงแสดงความรักต่อเพื่อนๆ ที่เป็นเกย์ของเรา อย่างไรก็ตามแรงจูงใจดังกล่าวได้รับการเข้าใจแบบผิดๆ เมื่อพูดถึงการร่วมงานแต่งงานของเกย์ มันไม่ใช้เป้าหมายของเราเลยที่จะดึงเพื่อนเราออกจากพระคริสต์ แต่คริสเตียนมีหน้าที่รับผิดชอบในการยืนหยัดเพื่อความชอบธรรม แม้ว่าผลลัพธ์นั้นจะสร้างความเจ็บปวด เกิดความแตกแยก หรือเกิดความเกลียดชัง (ลูกา 12:51-53, ยอห์น 15:18) หากได้รับเชิญไปงานแต่งงานของคู่รักเกย์ เราเชื่อว่าผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ควรปฏิเสธด้วยความเคารพ

แต่นั่นเป็นความเชื่อมั่นของเรา งานแต่งงานของเกย์ไม่ใช่ประเด็นที่พระคัมภีร์กล่าวถึงอย่างแน่ชัด ไม่มีการบอกอย่างแน่นอนว่า “คุณควร” หรือ “คุณไม่ควร” ในพระวจนะของพระเจ้าเกี่ยวกับการเข้าร่วมงานแต่งงานของเกย์ แต่ด้วยเหตุผลและหลักการในข้างต้นนั้น เราไม่สามารถนึกภาพเหตุการณ์ในการเข้าร่วมงานแต่งงานเกย์ว่าเป็นสิ่งที่ถูกซึ่งควรทำ หากหลังจากได้อธิษฐาน ศึกษาพระคำของพระเจ้า และอภิปรายกันอย่างมากแล้ว คุณได้รับการนำไปสู่ความเชื่อมั่นที่แตกต่างออกไป เราก็จะไม่ดูหมิ่นความเชื่อของคุณหรือสงสัยในคำมั่นสัญญาของคุณที่มีต่อพระคริสต์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนควรไปร่วมงานแต่งงานของคู่รักที่เป็นเกย์หรือไม่
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries