settings icon
share icon
คำถาม

อาชีพประเภทใดที่คริสเตียนสามารถพิจารณาได้

คำตอบ


ในบางครั้งเราคิดว่าคริสเตียนควรแสวงหา "อาชีพของคริสเตียน" เช่น การทำงานที่คริสตจักรหรือในพันธกิจขององค์การที่สนับสนุนงานของคริสตจักร เราอาจตระหนักว่าคริสเตียนยังสามารถทำงานนอกขอบเขตของคริสตจักรหรือในนามของคริสเตียน แต่กระนั้นเราก็มักจะจำกัดตัวเราเองให้อยู่ในอาชีพของ "การช่วยเหลือ" คริสเตียนสามารถเป็นหมอ พยาบาล อาจารย์ คนดูแลเด็ก นักสังคมสงเคราะห์ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย หรือผู้ให้คำปรึกษา แต่นักธุรกิจละ ทนายความละ ช่างเทคนิคละ นักประดิษฐ์ละ ช่างก่อสร้างละ นักออกแบบเสื้อผ้าละ ผู้ประกาศข่าวละ ผู้จัดรายการโทรทัศน์ละ นักดนตรีละ ศิลปินละ เรามักจะไม่ระบุว่าอาชีพเหล่านี้เป็นงานซึ่งเป็นที่ต้องการมากที่สุดสำหรับคริสเตียน ไม่มีสิ่งใดในพระคัมภีร์บ่งบอกเกี่ยวกับจุดยืนที่จำกัดเช่นนี้

คริสเตียนสามารถพิจารณาอาชีพไหนก็ได้เกือบทั้งหมด เปาโลเขียนถึงชาวโครินธ์ว่า "อย่างไรก็ดี ท่านแต่ละคนควรดำรงชีวิตของตนตามที่พระผู้เป็นเจ้าได้กำหนดไว้ และตามที่พระเจ้าเรียกท่าน นี่ก็เป็นกฎของข้าพเจ้าสำหรับทุกคริสตจักร…ให้แต่ละคนอยู่ตามสภาพที่เป็นอยู่ในเวลาที่พระเจ้าทรงเรียกนั้น พระเจ้าทรงเรียกท่านเมื่อยังเป็นทาสอยู่หรือ อย่าเป็นห่วงเลย (แต่ถ้าท่านสามารถเป็นไทได้ ก็จงใช้สิทธิ์นั้น)…พี่น้องทั้งหลาย แต่ละคนได้รับการทรงเรียกในสภาพใด ก็ให้อยู่ในสภาพนั้นกับพระเจ้า" (1 โครินธ์ 7:17, 20-21, 24) เปาโลไม่ได้กล่าวกับผู้เชื่อให้ทิ้งงานปัจจุบันของพวกเขาและให้มาเป็นมิชชั่นนารีหรือศิษยาภิบาล เขากล่าวกับคนเหล่านั้นให้ยังคงอยู่ในที่ซึ่งพวกเขาอยู่และรับใช้พระเจ้าที่นั่น เปาโลเขียนบางสิ่งบางอย่างที่คล้ายกันถึงชาวโคโลสีว่า "และเมื่อท่านทั้งหลายทำสิ่งใดไม่ว่าจะด้วยวาจาหรือด้วยการประพฤติ จงทำทุกสิ่งในพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า และขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดา โดยทางพระองค์" (โคโลสี 3:17) มันไม่สำคัญว่าเรากำลังทำอะไรแต่ที่สำคัญคือเรากำลังทำเพื่อใคร เรากำลังสรรเสริญพระเจ้าเมื่อเราทำงานหนักและมีความสุข ไม่ว่าเราจะเป็นศิษยาภิบาล นักลงทุน นักแสดง แม่ที่เลี้ยงลูกอยู่บ้าน พนักงานขายหรือในงานอื่นๆ ก็ตาม

การเลือกอาชีพเป็นสิ่งที่ยาก และเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นสิ่งสำคัญซึ่งควรจะอธิษฐาน คุณควรแสวงหาหนทางของพระเจ้าสำหรับพระประสงค์ของพระองค์ที่มีต่อชีวิตของคุณ นอกจากนี้การพิจารณาของประทานที่พระเจ้าทรงประทานให้คุณก็ยังเป็นประโยชน์อีกด้วย พระองค์สร้างเราแต่ละคนแตกต่างกัน (1 โครินธ์ 12, โรม 12:4-8) ด้วยความต้องการ ความสามารถ และความสนใจเฉพาะบุคคล รวมถึงวัตถุประสงค์ที่เฉพาะบุคคล และการพูดคุยกับคนที่รู้จักคุณเป็นอย่างดียังมีประโยชน์อีกด้วย เพราะคนเหล่านี้สามารถทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาอันชาญฉลาดได้ (สุภาษิต 15:22) ซึ่งบ่อยครั้งก็มักจะให้ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ นอกจากนี้การสัมภาษณ์บุคคลในสายสาขาอาชีพที่คุณสนใจ หรือใช้เวลาหนึ่งวันกับพวกเขาในที่ทำงานของพวกเขา หรือเป็นอาสาสมัครในสาขาอาชีพที่คุณรู้สึกสนใจก็อาจะเป็นประโยชน์ด้วยเช่นกัน

คริสเตียนอาจพิจารณาอาชีพไหนก็ได้ในงานซึ่งพวกเขาสามารถที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าและใช้ความเป็นเอกลักษณ์นั้นในแบบที่พระเจ้าทรงสร้างพวกเขามา แน่นอนว่ามีบางอาชีพที่โดยเนื้อแท้แล้วไม่ถวายเกียรติแด่พระเจ้า ซึ่งส่วนมากนั้นเป็นอาชีพที่ไม่ถูกกฎหมายเช่น การค้าประเวณีหรือการผลิตสื่อลามก แต่อาชีพใดก็ตามที่ทำโดยไม่ต้องใช้ความบาปในการปฏิบัติงานนั้นก็เป็นอาชีพของคริสเตียนที่น่ายกย่องและสามารถที่จะทำได้เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า (โคโลสี 3:23)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

อาชีพประเภทใดที่คริสเตียนสามารถพิจารณาได้
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries