settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์กล่าวว่าอย่างไรเกี่ยวกับการเข้าสุหนัต มุมมองของคริสเตียนเกี่ยวกับการเข้าสุหนัตคืออะไร

คำตอบ


การเข้าสุหนัตเป็นการผ่าตัดเอาหนังหุ้มปลายองคชาตของผู้ชายออก คำว่าเข้าสุหนัต ตามตัวอักษรหมายถึง “การตัดรอบๆ” ตามพิธีกรรมทางศาสนา ลูกหลานของอับราฮัมทุกคนต้องเข้าสุหนัตเพื่อเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงทำกับเขา (ปฐมกาล 17:9–14, กิจการ 7:8) กฎของโมเสสย้ำสำหรับข้อกำหนดนี้ (เลวีนิติ 12:2–3) และชาวยิวตลอดหลายศตวรรษยังคงประกอบพิธีเข้าสุหนัต (โยชูวา 5:2–3, ลูกา 1:59, กิจการ 16:3, ฟิลิปปี 3:5) มีหลายประเด็นซึ่งเกี่ยวข้องกับคำถามที่ว่าในปัจจุบันนี้ผู้ชายควรเข้าสุหนัตหรือไม่ โดยประเด็นหนึ่งเป็นเรื่องของคำสอนทางศาสนาคือพระคัมภีร์หรือพระวจนะของพระเจ้านั้นกล่าวว่าอย่างไร ในอีกประเด็นเป็นเรื่องของสุขภาพคือผู้ชายควรเข้าสุหนัตหรือไม่ ทัศนคติของคริสเตียนเกี่ยวกับการเข้าสุหนัตน่าจะอธิบายได้ดีที่สุดว่าเป็นการรวมกันของทั้งสองประเด็นนี้

ในส่วนของประเด็นแรกคือ คริสเตียนในสมัยพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายของพันธสัญญาเดิมและไม่จำเป็นต้องเข้าสุหนัตอีกต่อไป สิ่งนี้ถูกนำเสนอออกมาในตอนของพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่จำนวนหนึ่ง ซึ่งก็คือพระธรรมกิจการบทที่ 15, กาลาเทีย 2:1–3, 5:1–11, 6:11–16, 1 โครินธ์ 7:17–20, โคโลสี 2:8–12 และฟีลิปปี 3:1–3 ดังที่พระวจนะเหล่านี้ประกาศว่า การได้รับการปลดปล่อยจากบาปของเราเป็นผลจากความเชื่อในพระคริสต์ เป็นการงานที่ทำสำเร็จแล้วของพระคริสต์บนไม้กางเขนที่ช่วยให้รอด ไม่ใช่จากการปฏิบัติตามพิธีกรรมภายนอก แม้แต่ธรรมบัญญัติก็ยังยอมรับว่าการเข้าสุหนัตเพียงอย่างเดียวนั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้พระเจ้าพอพระทัย ผู้ซึ่งระบุถึงความจำเป็นใน “การเข้าสุหนัตหัวใจของคุณ” (เฉลยธรรมบัญญัติ 10:16 ยืนยันมาจากโรม 2:29) ในความรอดนั้นการงานของเนื้อหนังไม่ได้ช่วยให้อะไรสำเร็จเลย (ดู กาลาเทีย 2:16)

ในพระธรรมกิจการ 16:3 เปาโลให้ทิโมธีซึ่งเป็นผู้ช่วยมิชชันนารีเข้าสุหนัต ทิโมธีเป็นลูกครึ่งชาวยิว และเปาโลให้เขาเข้าสุหนัตเพื่อเขาจะได้ไม่เป็นอุปสรรคขณะพยายามยื่นมือออกไปหาชาวยิวที่ยังไม่ได้รับความรอด แม้ว่าพระเจ้าไม่ต้องการให้ทิโมธีเข้าสุหนัต แต่นั่นก็เป็นสิ่งที่เขาเต็มใจทำเพื่อเห็นแก่ชาวยิว อย่างไรก็ตามดังที่เปาโลกล่าวไว้อย่างชัดเจนในกาลาเทียว่าการเข้าสุหนัตไม่ได้ช่วยเรื่องความรอดหรือการชำระให้บริสุทธิ์ในพระคริสต์ แน่นอนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทิโมธีไม่ได้นำมาใช้โดยตรงในทุกวันนี้เพราะคริสเตียนไม่จำเป็นต้องเข้าสุหนัตเพื่อจะสามารถเข้าถึงผู้ที่ไม่เชื่อ ไม่ว่าจะเป็นชาวยิวหรือคนต่างชาติ กล่าวอีกครั้งหนึ่งคือหลักการของการเข้าสุหนัตทางใจนั้นคือหัวใจสำคัญ

มีปัญหาในทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการสุหนัตเช่นกัน มีพ่อแม่บางคนให้ลูกชายเข้าสุหนัตเพื่อให้พวกเขาดูเหมือนผู้ชายคนอื่นๆ ในวัฒนธรรมของพวกเขา พ่อแม่บางคนกังวลว่าสักวันลูกชายจะอยู่ในห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าและพบว่าตัวเองแตกต่างจากคนอื่น ในบางวัฒนธรรมนั้นแม้ว่าผู้ชายมักจะไม่เข้าสุหนัต ก็ยังคงมีประเด็นในเรื่องของสุขภาพ แพทย์ต่างโต้เถียงกันไปมาว่าการเข้าสุหนัตมีประโยชน์ต่อสุขภาพหรือไม่ พ่อแม่คนใดก็ตามที่มีความกังวลดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์เกี่ยวกับปัญหานี้

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์กล่าวว่าอย่างไรเกี่ยวกับการเข้าสุหนัต มุมมองของคริสเตียนเกี่ยวกับการเข้าสุหนัตคืออะไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries