settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนควรพบนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ไหม?

คำตอบ


นักจิตวิทยาและจิตแพทย์เป็นมืออาชีพที่ทำงานในงานด้านสุขภาพจิต. คนมักจะสับสนบทบาทของพวกเขาหรือผสมให้เข้ากันกับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตอื่น ๆ เช่น นักบำบัดทางจิต หรือผู้ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต. มีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหลายรูปแบบ ทีต้องการใช้เส้นทางการศึกษาที่แตกต่างกันหลายอย่าง และใช้วิธีการรักษามากมาย นักจิตวิทยาจะต้องสำเร็จปริญญาเอกสาขาด้านจิตวิทยาและมุ่งเน้นไปที่การทำวิจัยเป็นอันดับแรก การสอนในระดับวิทยาลัย และการดำรงรักษาผู้ให้คำปรึกษาส่วนตัว พวกเขาสามารถจัดการด้านการทดลองในด้าน การประเมินค่าด้านอารมณ์และความรู้ความเข้าใ มากมายเช่นกัน จิตแพทย์แท้จริงเป็นแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญในความผิดปกติทางจิตจิตแพทย์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเท่านั้น ที่จะสามารถสั่งจ่ายยาและได้รับการฝึกฝนในการรักษาทางเภสัชกรรมสำหรับสุขภาพจิต เมื่อคนรู้สึกว่าจำเป็นต้องมีการให้บริการ เช่นการทดสอสำหรับดิสหรือการให้คำปรึกษา พวกเขาอาจจะคิดเรื่องไปพบนักจิตวิทยา

โดยปกติแล้ว คนไปพบนักจิตวิทยาหรือผู้ให้คำปรึกษามืออาชีพอื่น ๆ ก่อนที่พวกเขาจะเรียกหจิตแพทย์ จิตแพทย์บางคนให้คำปรึกษา แต่คนอื่น ๆ เพียงแต่ดูแลและตรวจสอบการใช้ยา ในขณะที่การร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านอื่น ๆ ที่ทำการรักษาด้วย. ในขณะที่อาชีพอื่น นักจิตวิทยาบางคน / จิตแพทย์บางคนจะเป็นคริสตชนและคนอื่น ๆ จะไม่ใช่ คริสเตียนมักจะต้องการที่จะทราบว่าพระคัมภีร์เกี่ยวข้องกับอาชีพเหล่านี้อย่างไร ความจริงก็คือว่าทั้งจิตวิทยาหรือจิตเวชไม่ผิดอะไรในแง่ความหมายว่าเป็นบาป. ทั้งสองฝ่ายมีจุดประสงค์ให้บริการที่ช่วยเหลือและเป็นประโยชน์

ไม่มีผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตคนใดที่มีความสามารถในการเข้าใจครบถ้วนว่า พระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ ความคิดในใจทำงานอย่างไร และทำไมเรารู้สึกและการกระทำแบบที่เราทำ ในขณะที่มีทฤษฎีที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางเต็มไปด้วยเรื่องทางโลก เกี่ยวกับปัญหาทางด้านจิตใ และอารมณ์ ยังมีคนที่เคร่งศาสนาต่างๆที่เกี่ยวข้องในการประกอบอาชีพเหล่านี้ ที่กำลังมองหาทางที่จะเข้าใจจิตใจมนุษย์จากมุมมองด้านพระคัมภีร์ สำหรับคริสเตียน ดีที่สุดคือการหามืออาชีพที่สารภาพยอมรับเชื่อ สามารถแสดงความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์ และแสดงให้เห็นลักษณเป็นคนยึดมั่นนับถือศาสนา คำปรึกษาใด ที่เราได้รับ ต้องมีการกรองผ่านพระคัมภีร์ เพื่อว่า เช่นเดียวกับทุกอย่างในโลก ที่เราสามารถมองเห็นสิ่งที่เป็นเรื่องจริงและสิ่งที่เป็นเท็จการพบนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ก็ไม่ผิด อย่างไรก็ตาม ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตมาจากความเชื่อและภูมิหลัง ที่แตกต่างกัน แม้นักจิตวิทยาและจิตแพทย์คริสเตียนจะไม่สามารถให้คำตอบที่สมบูรณ์แบบ หรือพวกเขาอาจจะมีพื้นความรู้พระคัมภีร์อ่อนไปบ้าง

โปรดจำไว้ว่าพระวจนะของพระเจ้าคือคำตอบแรกของเราต่อทุกอย่างที่ทำให้เราป่วย ฝึกตัวเราพร้อมรับความจริงว่ามันสำคัญที่มองทะลุออกว่าอะไรที่เป็นประโยชน์ และสิ่งที่จะนำเราหลงทาง

เอเฟซัส 6:11-17 “จงสวมยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้า เพื่อจะต่อต้านยุทธอุบายของพญามารได้ เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้อหนังและเลือด แต่ต่อสู้กับเทพผู้ครอง ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพในโมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชั่วในสถานฟ้าอากาศ เหตุฉะนั้นจงรับยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะได้ต่อต้านในวันอันชั่วร้ายนั้น และเมื่อเสร็จแล้วจะอยู่อย่างมั่นคงได้ เหตุฉะนั้นท่านจงมั่นคง เอาความจริงคาดเอว เอาความชอบธรรมเป็นทับทรวงเครื่องป้องกันอก และเอาข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรั่งพร้อมมาสวมเป็นรองเท้า และพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้ จงเอาความเชื่อเป็นโล่ ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของพญามารเสีย จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะ และจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือ พระวจนะของพระเจ้า”

1โครินธ์ 2:15-16 “แต่มนุษย์ฝ่ายวิญญาณวิจัยสิ่งสารพัดได้ แต่ไม่มีผู้ใดจะวิจัยใจคนนั้นได้ เพราะว่า ใครเล่ารู้จักพระทัยของพระเจ้าเพื่อจะแนะนำสั่งสอนพระองค์ได้ แต่เราก็มีพระทัยของพระคริสต์”

ผู้เชื่อทุกคนเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองเป็นส่วนตัว ในการศึกษาพระคัมภีร์เพื่อการเจริญเติบโตส่วนตัวและความสามารถรู้แจ้งเห็นจริงได้ พระวิญญาณบริสุทธิ์จะใช้พระคำที่จะเปลี่ยนเราเป็นแบบพระฉายของพระเยซูคริสต์ ซึ่งเป็นเป้าหมายสูงสุดสำหรับคริสเตียนทั้งหมด

เอเฟซัส 5:1-2. “เหตุฉะนั้นท่านจงเลียนแบบของพระเจ้า ให้สมกับเป็นบุตรที่รัก และจงดำเนินชีวิตในความรัก เหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเราทั้งหลาย และทรงประทานพระองค์เองเพื่อเรา ให้เป็นเครื่องถวายและเครื่องบูชา อันเป็นที่โปรดปรานของพระเจ้า”

โคโลสี 3:3 “เพราะว่าท่านได้ตายแล้ว และชีวิตของท่านซ่อนไว้กับพระคริสต์ในพระเจ้า.

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนควรพบนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์ไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries