settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนควรทำธุรกิจร่วมกับผู้ไม่เชื่อหรือไม่?

คำตอบ


คำถามที่ว่าคริสเตียนควรร่วมทำธุรกิจกับผู้ไม่เชื่อเป็นเรื่องธรรมดาถามกันบ่อย ข้อคัมภีร์ที่คนส่วนใหญ่มักจะยกมาใช้เสมอ

2 โครินธ์ 6:14 “ท่านอย่าเข้าเทียมแอกกับคนที่ไม่เชื่อ เพราะว่าความชอบธรรมจะมีหุ้นส่วนอะไรกับความอธรรม และความสว่างจะเข้าสนิทกับความมืดได้อย่างไร”.

หลายครั้งที่คนจะนำข้อนี้ไปเป็นข้อห้ามเกี่ยวกับการแต่งงานที่คริสเตียนแต่งงานกับคนที่ไม่ใช่คริสเตียน แน่นอนน่าจะใช้กับเรื่องแต่งงานที่นี่ แต่ไม่มีอะไรในบริบทนี้ที่จะ จำกัด เรื่องการแต่งงาน "แอกไม่เท่ากัน" ทุกประเภท ถูกห้ามไว้---การแต่งงาน มิตรภาพที่ใกล้ชิด และ ในหลาย ๆ กรณีพันธมิตรทางธุรกิจ คำสั่งแสดงให้เห็นว่ามีความแตกต่างกันมากอยู่ระหว่างผู้เชื่อและผู้ไม่เชื่อ โดยทั่วไปพูดถึงแรงจูงใจ เป้าหมายและวิธีการของคริสเตียนที่ไม่สามารถเข้ากันกับวิธีของผู้ที่ไม่เชื่อ ความเชื่อเปลี่ยนแปลงลักษณะของบุคคล ความใฝ่ฝันสูงสุดของคริสเตียนในชีวิตคือ การถวายพระเกียรติแด่องค์พระเยซู และทำให้พระองค์ทรงพอพระทัยในทุกสิ่ง ผู้ไม่เชื่อ ที่น่าเป็นได้มากที่สุดก็ไม่แตกต่างกันในเป้าหมายดังกล่าว หากวิธีการของคริสเตียนและเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจเหมือนกันกับวิธีการและเป้าหมายของผู้ไม่เชื่อ คริสเตียนมีแนวโน้มมากที่จำเป็นจะต้องประเมินและทบทวน / จัดลำดับความสำคัญของเขาและเธอใหม่อีกครั้ง

2 โครินธ์ 6:14 มีคำถามต่อไปว่า "ความสามัคคีธรรมจะฉายแสงพร้อมกับความมืดได้ยังไง"

มีการกล่าวกันว่าผู้คน "ร่วมสามัคคีธรรม" เมื่อพวกเขาแบ่งปันสิ่งของร่วมกัน พันธมิตรทางธุรกิจผูกพันกันในลักษณะที่ว่า พวกเขาจะต้องแบ่งปันสิ่งต่างๆร่วมกัน ---สิ่งที่เป็นของคนหนึ่งก็ยังเป็นของคนอื่นด้วย

กล่าวโดยย่อนี้คือสิ่งที่มีความหมายของ "สามัคคีธรรม".ด้วยมีหลักการเหล่านี้ในใจ ดีที่สุดคือจงหลีกเลี่ยงการเข้าร่วมธุรกิจกันกับคนที่ไม่เชื่อ ถ้าคริสเตียนจริงใจที่มองหาทางที่จะถวายเกียรติพระเจ้าในทางธุรกิจ ความขัดแย้งกับพันธมิตรทางธุรกิจกับผู้ที่ไม่เชื่อนั้นก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

Amos อาโมส 3:3 “สองคนจะเดินไปด้วยกันได้หรือ นอกจากทั้งสองจะได้ตกลงกันไว้ก่อน”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนควรทำธุรกิจร่วมกับผู้ไม่เชื่อหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries