settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนควรมีความรักชาติหรือไม่

คำตอบ


คำตอบของคำถามนี้ขึ้นอยู่กับความหมายของคำว่า “ความรักชาติ” เช่นเดียวกับหลายๆ คำซึ่งมีความแตกต่างกันเล็กน้อยในความหมาย และผู้คนที่ต่างกันก็ใช้คำในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น ในคำจำกัดความซึ่งง่ายที่สุดของการรักชาติแปลได้อย่างง่ายๆ ก็คือ "ความรักของคนนั้นต่อประเทศชาติ" ตราบใดที่ความรักชาตินั้นไม่ได้มาแทนที่ความรักที่เรามีต่อพระเจ้าและหากรักษามันไว้ในมุมมองที่ถูกต้อง มันก็ไม่ผิดที่คริสเตียนจะมีความรักชาติ อย่างไรก็ตามอีกความหมายหนึ่งของคำว่า “ความรักชาติ” ก็บอกเป็นนัยว่าบุคคลหนึ่งควรถือเอาผลประโยชน์ของชาติเหนือผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม การรักชาติมากเกินไปอาจกลายเป็นรูปแบบของการบูชารูปเคารพได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าความรักของคนคนนั้นที่มีต่อประเทศชาติมีมากกว่าความรักที่มีต่อพระเจ้าและแผนการของพระเจ้าในการไถ่บาปผู้คนจาก “ทุกเผ่า ทุกภาษาและทุกชนชาติ” (วิวรณ์ 7:9)

ตราบเท่าที่คริสเตียนมีความรับผิดชอบต่อรัฐบาล ซึ่งเรารู้ได้จากโรม 13:1-7 ว่าเราต้องอยู่ใต้บังคับของผู้มีอํานาจปกครองและให้เกียรติพวกเขา แม้ว่าพวกเขาจะไม่น่าเคารพนับถือก็ตาม เพราะท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าคือผู้ทรงตั้งพวกเขาให้มีอำนาจเหนือเรา ดังนั้นในฐานะคริสเตียนเราอยู่ภายใต้ภาระผูกพันต่อพระเจ้าที่จะต้องเป็นแบบอย่างของพลเมืองซึ่งยอมอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองโดยให้อยู่เหนือเราด้วยการเชื่อฟังกฎหมายต่างๆ การจ่ายภาษี และอื่นๆ อย่างไรก็ตามความรับผิดชอบอันดับแรกและซึ่งสำคัญที่สุดของเราก็คือการเชื่อฟังพระเจ้า ในประเทศที่พลเมืองแต่ละคนมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงและมีอิทธิพลต่อรัฐบาลโดยการลงคะแนนเสียงหรือด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมือง ส่วนหนึ่งของการเป็นพลเมืองที่ดีคือการลงคะแนนเสียงและมีอิทธิพลในทางที่ดีต่อรัฐบาล

ในประเทศที่คริสเตียนไม่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจเลือกผู้นำของพวกเขานั้นเป็นการยากกว่าที่จะเป็นคนรักชาติ เป็นการยากมากที่จะรักรัฐบาลที่ปกครองอย่างกดขี่ อย่างไรก็ตามในฐานะคริสเตียน เรายังคงต้องอธิษฐานเผื่อผู้นำของเรา (1 ทิโมธี 2:1-4) พระเจ้าจะทรงให้เกียรติต่อการเชื่อฟังคำสั่งนี้ของเราและในเวลาที่เหมาะสมของพระองค์ พระองค์จะทรงพิพากษาผู้นำที่หันเหไปจากพระองค์

คริสเตียนควรมีความรักชาติหรือไม่ ด้วยเหตุผลนี้คือใช่ เราควรมีความรักชาติ ในเวลาเดียวกัน ความเชื่อ ความรัก และการเชื่อฟังอันสูงสุดของคริสเตียนจะต้องสงวนไว้สำหรับพระเจ้าเพียงพระองค์เดียวเท่านั้น

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนควรมีความรักชาติหรือไม่
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries