settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนควรมีมุมมองต่อยาตามใบสั่งของแพทย์อย่างไร

คำตอบ


คริสเตียนหลายคนต่อสู้กับการตัดสินใจของพวกเขาในการยอมรับการรักษาทางการแพทย์ที่ถูกต้อง รวมถึงการใช้ยาตามใบสั่งของแพทย์ พระคัมภีร์ไม่ได้บอกเราถึงหัวข้อนี้มากนัก แต่ถ้าเราตรวจสอบจุดประสงค์ของยาตามใบสั่งของแพทย์ เราสามารถนำเสนอแนวทางซึ่งเหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้ยาตามหลักการในพระคัมภีร์ เรารู้จากพระคัมภีร์ว่าสุขภาพที่ป่วย โรคภัย และความตายเป็นผลของความบาปในโลกนี้ พันธกิจในโลกของพระเยซูส่วนมากเกี่ยวข้องกับการต่อสู้กับคำสาปแช่งนั้น ตามที่พระองค์ทรงรักษาผู้คนในทุกๆ ที่ซึ่งพระองค์เสด็จไป (ดูมัทธิว 15:31) พระเยซูทรงเป็นตัวอย่างของการทรงพระชนม์อยู่ของพระเจ้า (ฮีบรู 1:3) และโดยการรักษาผู้คน พระองค์แสดงให้เราเห็นถึงความปรารถนาอันแรงกล้าของพระเจ้าและพระลักษณะของพระองค์ในฐานะแพทย์ผู้ประเสริฐผู้ซึ่งวันหนึ่งจะฟื้นฟูสิ่งทรงสร้างทั้งหมดให้กลับมามีสุขภาพที่ดี (โรม 8:18-25)

ดังนั้นก็เป็นสิ่งที่ชัดเจนจากพันธกิจของพระเยซูคือว่าการแสวงหาการรักษานั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิด อันที่จริงแล้วมันถูกต้องมาก เช่นเดียวกันนี้ลูกาผู้เขียนพระกิตติคุณลูกาและพระกิติคุณกิจการ ก็เป็นแพทย์เช่นกัน (โคโลสี 4:14) นายแพทย์ลูกาอาจจะไม่ได้จ่ายยาตามวิธีการของหมอในปัจจุบัน แต่เขาก็อยู่ในกิจการสำหรับการรักษาโรคทางกายของผู้คน โดยใช้ยาและการรักษาในสมัยของเขา

ในยุคก่อนที่จะมียาตามใบสั่งของแพทย์ ผู้คนแสวงหาการบรรเทาความเจ็บปวดด้วยวิธีการอื่นๆ มีการระบุถึงแอลกอฮอล์ในสุภาษิต 31:6-7 ว่ามีการให้แก่ผู้ป่วยที่ใกล้จะตายและผู้ที่ทุกข์ทรมาน เช่นเดียวกันใน 1 ทิโมธี 5:23 เปาโลแนะนำให้ทิโมธีดื่มไวน์เล็กน้อยเพื่อบรรเทาอาการปวดท้อง เนื่องจากยาชนิดอื่นนั้นยังไม่ได้รับการพัฒนา จึงมักจะมีการใช้เครื่องดื่มหมักดองในการเยียวยารักษาความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน อีกทั้งการใช้ยาบรรเทาความเจ็บปวดดังกล่าวก็ได้รับการอนุมัติในพระวจนะของพระเจ้า

นอกจากนี้เราควรจำไว้เสมอว่ายาตามใบสั่งของแพทย์ส่วนมากในปัจจุบันนี้ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในการทรงสร้าง ยกตัวอย่างเช่นหมออาจจะสั่งอะม็อกซิล (Amoxil) แต่ยาปฏิชีวนะนั้นมากจากไหน มันมาจากสสารซึ่งผลิตโดยสปอร์ของราสีฟ้าและสีเขียวที่เรียกว่าราเขียว (Penicillium notatum) รามาจากไหน พระเจ้าทรงสร้างมันขึ้นมา ดังนั้นเราสามารถกล่าวได้ว่าพระเจ้าทรงสร้างเชื้อราเพนนิสซิลินและมอบคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ในการรักษาโรคติดเชื้อ จากนั้นพระเจ้าก็ทรงอนุญาตให้ผู้คนค้นพบคุณสมบัตินี้ โดยการแยกสารสำหรับการรักษาออกมา และทำให้บริสุทธิ์เพื่อใช้ในร่างกายของมนุษย์ มันผิดไหมที่จะใช้สิ่งที่พระเจ้าเองทรงสร้างเพื่อทำให้สุขภาพของมนุษยชาติดีขึ้น ไม่ผิดเลย ตามความเป็นจริงแล้วพระองค์ทรงได้รับเกียรติผ่านทางการคิดค้นเหล่านี้

ทั้งหมดนี้จะช่วยให้เราตัดสินใจได้ว่าเราควรคิดอย่างไรเกี่ยวกับยาตามใบสั่งของแพทย์ มันไม่ผิดที่เราจะขอความช่วยเหลือจากแพทย์เมื่อเราป่วย มันไม่ผิดในการทานยาตามใบสั่งของแพทย์ตามที่แพทย์ได้สั่งไว้ มีอันตรายและผลข้างเคียงที่มาร่วมกับยาตามใบสั่งของแพทย์ไหม มีแน่นอน และหมอรวมถึงเภสัชกรจะอธิบายถึงความเสี่ยงจากยานั้น เป็นได้ไหมที่จะใช้ยาตามใบสั่งของแพทย์ในทางที่ผิด ใช้เกินขนาด หรือเกิดการพึ่งพาที่ไม่พึงประสงค์ แน่นอน แล้วลูกๆ ของพระเจ้าต้องไม่อนุญาตให้ตัวเองตกอยู่ภายใต้การถูกควบคุมจนเป็นนิสัยจากสสารเหล่านี้ (ดู 1 โครินธ์ 6:12 สำหรับหลักการนี้ที่ระบุไว้ในเนื้อความที่แตกต่างกัน)

ในท้ายที่สุดนี้ การใช้ยาตามใบสั่งแพทย์ของคริสเตียนเป็นเรื่องระหว่างคริสเตียนคนนั้นกับองค์พระผู้เป็นเจ้า พระคัมภีร์ไม่ได้สั่งให้ใช้ยาในการรักษา แต่แน่นอนว่าก็ไม่ได้ห้ามด้วยเช่นกัน ลูกของพระเจ้าควรจะดูแลร่างกายของเขาหรือเธอในฐานะที่เป็นพระวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (1 โครินธ์ 6:19-20) สิ่งนี้หมายถึงการดูแลป้องกันตัวเอง การรักษาสุขภาพการกิน และการออกกำลังกายอย่างพอเหมาะ นอกจากนี้ยังหมายถึงการใช้ประโยชน์จากสติปัญญาที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่นักวิจัยและแพทย์ เราเข้าใจว่าพระเจ้าทรงเป็นแพทย์ผู้ประเสริฐ ไม่ว่าพระองค์จะทรงรักษาด้วยวิธีการใดก็ตาม และเราก็ถวายพระสิรินั้นแด่พระองค์

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนควรมีมุมมองต่อยาตามใบสั่งของแพทย์อย่างไร
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries