settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนควรจะไปสถานเริงรมย์ยามค่ำคืนหรือไม่ การออกไปเที่ยวกลางคืนเป็นบาปหรือไม่?

คำตอบ


การจะกล่าวตรงๆ สถานเริงรมย์ยามค่ำคืนเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่ถูกควบคุมโดยซาตาน สถานเริงรมย์ยามค่ำคืนเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อจุดประสงค์ในการยอมให้แก่ความปรารถนาที่เป็นบาป สถานเริงรมย์ยามค่ำคืนมีอยู่เพื่อวัตถุประสงค์สองอย่างนี้เป็นส่วนมากคือการดื่มเหล้าและการพบปะกับเพศตรงข้าม ส่วนใหญ่มักจะมีความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศ ใช่ มีดนตรีและการเต้นแต่ส่วนมากคนที่เป็นโสดไปเที่ยวกลางคืนเพื่อที่จะดื่มแล้วก็พบปะใครสักคนหนึ่ง สถานเริงรมย์ยามค่ำคืนเป็นของโลกและในขณะที่คริสเตียนนั้นอยู่ในโลก แต่เราไม่ได้เป็นของโลก การเป็นของโลกหมายความว่าสนใจและปรารถนาสิ่งของที่ดึงดูดใจไปยังธรรมชาติบาป

เปาโลกล่าวแก่คริสเตียนและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวทางโลกในเอเฟซัส 4:17 – 24 "เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงขอยืนยันและเป็นพยานในองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านอย่าประพฤติอย่างคนต่างชาติที่เขาประพฤติกันนั้น คือมีใจจดจ่ออยู่กับสิ่งที่ไร้สาระ โดยที่ความคิดของเขามืดมนไป และเขาอยู่ห่างจากชีวิตซึ่งมาจากพระเจ้า เพราะเหตุความไม่รู้เท่าถึงการซึ่งอยู่ในตัวเขา อันเนื่องจากใจที่แข็งกระด้างของเขา เขามีใจปราศจากโอตตัปปะปล่อยตัวทำการลามกและละโมบในกาม ทำการโสโครกทุกอย่าง แต่ว่าท่านไม่ได้เรียนรู้จักพระคริสต์อย่างนั้น ถ้าแม้ท่านได้ฟังเรื่องพระองค์ และได้เรียนรู้เรื่องพระองค์ตามสัจธรรม ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูแล้ว ท่านจงทิ้งตัวเก่าของท่าน ซึ่งคู่กับวิถีชีวิตเดิมนั้นเสีย อันจะเสื่อมเสียไปสู่ความตายตามตัณหาอันเป็นที่หลอกลวง และจงให้วิญญาณจิตของท่านเปลี่ยนใหม่ และให้ท่านสวมสภาพใหม่ ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้า ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง" ในที่นี้เปาโลอธิบายถึงผู้ที่ตัดพระเจ้าออกไปและยอมต่อความหลงไหลทางโลกสำหรับการปฏิบัติทุกสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ด้วยความหยิ่งยโส

เห็นได้ชัดว่าพระเจ้าไม่ปรารถนาให้เรายอมตัวเองให้กับความบาปอย่างง่ายดายด้วยความเต็มใจ สังเกตุสิ่งที่พระเจ้าตรัสตรงนี้ "ท่านจงทิ้งตัวเก่าของท่าน ซึ่งคู่กับวิถีชีวิตเดิมนั้นเสีย อันจะเสื่อมเสียไปสู่ความตายตามตัณหาอันเป็นที่หลอกลวง" พระเจ้าตรัสว่าเมื่อเรายอมต่อธรรมชาติบาป เรากำลังถูกล่อลวงโดยความปรารถนาของเรา ซาตานเป็นนายแห่งการเสแสร้งเพราะซาตานคงไว้ซึ่งการล่อลวงทางโลกให้นำหน้าความคิดของเรา เพศสัมพันธ์ เหล้าและสิ่งเสพติดทั้งหมดนี้พบอยู่ในสถานเริงรมย์ยามค่ำคืนเสียส่วนใหญ่ซึ่งเป็นอันตรายมากทั้งทางกายภาพและทางฝ่ายวิญญาณ พระเจ้ามีที่สำหรับเพศสัมพันธ์ซึ่งน่าสำราญใจมากที่สุดคือในการแต่งงานที่ไม่มีโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ HIV ความละอายใจและความโดดเดี่ยว ฉะนั้นผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าในเรื่องนี้กำลังทำร้ายตัวเอง

พระเจ้าทรงปรารถนาให้เราเป็นคนชอบธรรมและบริสุทธิ์เพราะพระองค์สร้างเราให้เป็นอย่างนั้น ประโยชน์ของการดำเนินชีวิตที่พระเจ้าวางแผนไว้นั้นมีมากกว่า ชีวิตชั่วคราวที่มีความตื่นเต้นเร้าใจเล็กน้อยที่โลกมีให้ หลายคนที่อยู่หรือเคยอยู่ในวิถีชีวิตที่ไปสถานเริงรมย์ยามค่ำคืนกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าที่นั่นไม่มีความสุข ไม่มีการเติมเต็มมีเพียงแค่ความว่างเปล่า พระเจ้าเท่านั้นที่จะเติมเต็มความจำเป็นของเราและประทานความชื่นชมยินดีและความสุขที่เราแสวงหานั้นแก่เรา การเที่ยวกลางคืนไม่ได้ให้อะไรมากไปกว่าการเลียนแบบที่ไม่มีคุณค่า ไม่มีความสุขที่ถาวรในสถานเริงรมย์ยามค่ำคืนมีเพียงแค่การล่อลวงและความบาป

สถานที่เช่นนั้นไม่ใช่สำหรับคริสเตียน นอกจากจะมีการล่อลวงที่ชัดเจนแล้วยังเป็นปัญหากับการเป็นพยานของเราในโลกในฐานะคริสเตียน เมื่อผู้ที่ไม่เชื่อเห็นผู้ที่ปฏิญาณตนว่าเป็นคริสเตียนมีส่วนในวิถีชีวิตที่เป็นบาป พระคริสต์จะถูกใส่ร้ายและถูกลดเกียรติลง เรานั้นต้องให้แสงสว่างของเราฉายไปยังมนุษย์เพื่อที่เขาจะได้เห็นงานดีที่เราทำและถวายพระสิริแด่พระบิดาผู้ที่อยู่บนสวรรค์ (มัทธิว 5:16) เป็นสิ่งที่ยากที่จะเห็นแสงสว่างแห่งชีวิตใหม่ของเราในพระคริสต์ฉายอยู่ในสถานเริงรมย์ยามค่ำคืน แม้ว่าคริสเตียนคนนั้นจะไม่ปล่อยตัวไปกับกิจกรรมที่บาป การเป็นพยานที่เขาหรือเธอแสดงออกมาต่อโลกที่มองอยู่นั้นโดยการเพียงแค่อยู่ที่นั่นเป็นสิ่งที่อันตรายและต้องหลีกเลี่ยง

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนควรจะไปสถานเริงรมย์ยามค่ำคืนหรือไม่ การออกไปเที่ยวกลางคืนเป็นบาปหรือไม่?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries