settings icon
share icon
คำถาม

ฉันควรถวายให้ใคร ฉันจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าองค์กรการกุศล องค์กร หรือสาเหตุใดที่ควรจะให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน

คำตอบ


ด้วยทางเลือกในการถวายเพื่อการกุศลอันมากมาย

คริสเตียนจะตัดสินใจอย่างฉลาดได้อย่างไรว่าเราควรถวายให้กับใคร อะไรคือจุดประสงค์ พันธกิจ องค์กร การกุศล ฯลฯ ที่มีค่าควรแก่การพิจารณามากที่สุด เราจะนำเงินไปลงทุนเพื่อให้เกิดผลนิรันดร์ซึ่งเป็นไปได้มากที่สุดได้อย่างไร หลายคนต่อสู้กับคำถามเหล่านี้ ต่อไปนี้เป็นหลักการบางประการซึ่งอาจช่วยให้เกิดการตัดสินใจที่ง่ายขึ้น

จะถวายให้ใคร – หลักคำสอนที่ถูกต้อง
“ส่วนท่านจงสอนให้สอดคล้องกับคำสอนที่ถูกต้อง” (ทิตัส 2:1)

สาเหตุ พันธกิจ องค์กร หรือการกุศลนั้นประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์และสนับสนุนอำนาจแห่งพระวจนะของพระเจ้าหรือไม่ ทุกสิ่งที่พันธกิจทำในท้ายที่สุดแล้วมีเป้าหมายในการทำให้พระมหาบัญชาของพระเจ้าให้สำเร็จ นั่นคือการประกาศข่าวประเสริฐแก่ผู้ที่หลงหายและเตรียมผู้เชื่อให้กลายเป็นคนที่อุทิศตัวเองอย่างเต็มที่ของพระเยซูคริสต์หรือไม่ (มัทธิว 28:19–20, กิจการ 1:8) แม้ว่าจุดประสงค์หลักของสาเหตุนี้คือการเป็นมือและเท้าของพระเยซู รวมถึงปรนนิบัติรับใช้ต่อความต้องการทางด้านกายภาพของผู้คน แต่ข่าวประเสริฐยังคงอยู่ในระดับแนวหน้าในทุกสิ่งที่ทำหรือไม่

จะถวายให้ใคร – ประสิทธิผลและความเชี่ยวชาญ
“ยังมีเมล็ดพืชอื่นตกในดินดีซึ่งเกิดผลร้อยเท่า หกสิบเท่าหรือสามสิบเท่าของที่หว่าน” (มัทธิว 13:8)

สาเหตุนั้นสร้างผลกระทบหรือไม่ องค์กรการกุศลทำให้พันธกิจ เป้าหมาย และจุดประสงค์สำเร็จอย่างแท้จริงหรือไม่ องค์กรได้แสดงให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในการแก้ปัญหาหรือไม่ ในภาคสนามที่มีคนมากมาย การออกไปประกาศหนึ่งครั้งมีการสร้างความแตกต่างในชีวิตของผู้คนอย่างแท้จริงหรือไม่

จะถวายให้ใคร – ผู้อารักขา
“ยิ่งกว่านั้น ฝ่ายผู้อารักขาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ทุกคน” (1 โครินธ์ 4:2)

พันธกิจมีการใช้เงินอย่างชาญฉลาดหรือไม่ สาเหตุนั้นกำลังลงทุนทรัพยากรของมันในสิ่งที่สำคัญอย่างแท้จริงหรือไม่ เช่นเดียวกับในอุปมาเรื่องของประทาน องค์กรกำลังฝังทรัพย์สมบัติหรือกำลังนำทรัพย์สมบัติไปใช้ในอาณาจักรของพระเจ้า การลำดับความสำคัญทางการเงินขององค์กรการกุศลนั้นสอดคล้องกับลำดับความสำคัญที่พระคำของพระเจ้าสรุปไว้หรือไม่

จะถวายให้ใคร – ตรวจสอบได้
“แผนล้มเหลวเพราะขาดคำแนะนำ แต่มีที่ปรึกษาหลายคนสำเร็จ” (สุภาษิต 15:22)

องค์กรเปิดกว้างและซื่อสัตย์เกี่ยวกับการเงินและการตัดสินใจหรือไม่ บุคคลใดมีอิทธิพลมากเกินไปหรือมีความสมดุลที่ดีของคนที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่สำคัญหรือไม่ ผู้นำเปิดรับคำแนะนำแบบ “เหล็กลับเหล็ก” (สุภาษิต 27:17) หรือไม่ องค์กรการกุศลเต็มใจที่จะเปิดเผยข้อมูลทางการเงินที่เหมาะสมทั้งหมดอย่างเต็มที่หรือไม่ สาเหตุนั้นเปิดกว้างต่อการวิพากษ์วิจารณ์ที่สร้างสรรค์หรือเป็นแบบปิดรับความคิดเห็น (สุภาษิต 27:6)

จะถวายให้ใคร – การอธิษฐาน
“จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน” (มัทธิว 7:7)

ขอสติปัญญาจากพระเจ้าเกี่ยวกับวิธีที่พระองค์ต้องการให้คุณนำเงินของคุณไปลงทุนในพันธกิจ (ยากอบ 1:5) ทูลขอให้พระเจ้าประทานภาระใจในสิ่งที่พระองค์ต้องการให้คุณถวาย ทูลขอพระเจ้าให้ทรงสำแดงอย่างชัดเจนว่าคุณจะเสียสละทางการเงินอย่างดีที่สุดเพื่อผลลัพธ์นิรันดร์ได้อย่างไร

จะถวายให้ใคร – วางใจพระเจ้าและให้
“ประเด็นคือ ผู้ใดหว่านเพียงเล็กน้อยก็จะเกี่ยวเก็บได้เพียงเล็กน้อย และผู้ที่หว่านมากก็จะเก็บเกี่ยวได้มากเช่นกัน แต่ละคนต้องให้ตามที่เขาได้ตัดสินใจไว้ในใจ ไม่ใช่อย่างฝืนใจหรืออยู่ภายใต้การบังคับ เพราะพระเจ้าทรงรักผู้ให้ด้วยใจยินดี” (2 โครินธ์ 9:6–7)

ในขณะที่หลักการข้างต้นอาจจะช่วยได้ แต่ก็ไม่มี “คุณจง…” ในทางพระคัมภีร์เกี่ยวกับคำถามนี้ เราเชื่อว่าในขณะที่การถวายเบื้องต้นของคริสเตียนควรให้แก่คริสตจักรท้องถิ่นที่เขาหรือเธอเข้าร่วม แต่ก็มีเสรีภาพมากมายในเรื่องนี้ คริสเตียนควรสนับสนุนโครงการอุปการะเด็กหรือถวายเพื่อยุติการค้ามนุษย์หรือไม่ คริสเตียนควรถวายเงินให้กับค่ายลี้ภัยในท้องถิ่นหรือถวายให้กับการประกาศข่าวประเสริฐระดับโลกหรือไม่ ไม่มีคำตอบในระดับสากลที่ถูกหรือผิดสำหรับคำถามเหล่านี้ มันเป็นเรื่องของวิจารณญาณ ลำดับความสำคัญ และภาระใจ

จงขอให้พระเจ้าทรงมอบภาระใจให้กับคุณในการประกาศที่พระองค์ต้องการให้คุณสนับสนุน ทำการวิจัยด้วยหลักการข้างต้นในใจ แล้วจึงให้!

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันควรถวายให้ใคร ฉันจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าองค์กรการกุศล องค์กร หรือสาเหตุใดที่ควรจะให้การสนับสนุนทางด้านการเงิน
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries