settings icon
share icon
คำถาม

ฉันเป็นคริสเตียนที่ติดบุหรี่ ฉันจะเลิกได้อย่างไร?

คำตอบ


คริสเตียนหลายคนที่สูบบุหรี่จัดเป็นเวลาหลายปีสามารถที่จะเข้าใจอย่างทันทีทันใดถึงสภาพที่เลวร้ายของใครคนหนึ่งที่กำลังพยายามที่จะเลิกบุหรี่และสามารถที่จะเข้าใจประสบการณ์การต่อสู้ดิ้นรนของผู้ที่อยากจะเลิก การเลิกบุหรี่นั้นแน่นอนเลยไม่ใช่เรื่องที่ง่ายแต่สามารถที่จะทำได้ หลายคนที่สูบบุหรี่วันละสองซองในตอนนี้เป็นคนที่ปลอดบุหรี่และสามารถที่จะเป็นพยานว่าความจริงแล้วทำได้เมื่อเราหันความยากลำบากไปยังพระเจ้าและพึ่งพากำลังและฤทธิ์อำนาจของพระองค์

มีเหตุผลมากมายที่ว่าทำไมการเลิกนิสัยที่ติดบุหรี่ถึงเป็นความคิดที่ดีสำหรับทุกคนแต่โดยเฉพาะสำหรับคริสเตียน ถ้าคริสเตียนไม่แน่ใจว่าทำไมต้องเลิกบุหรี่และไม่แน่ใจว่าเป็นบาปหรือไม่ บทความของเรามีหัวข้อว่า "อะไรคือมุมมองของคริสเตียนเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ การสูบบุหรี่เป็นบาปหรือไม่" เป็นที่ๆ ดีที่จะเริ่มต้น เหตุผลที่ได้ร่างออกมาในบทความนี้ควรจะให้แรงจูงใจที่เพียงพอแก่ผู้ที่สูบบุหรี่ซึ่งยังไม่แน่ใจว่าจะเลิกหรือไม่เลิก ผู้ที่ตัดสินใจที่จะเลิกบุหรี่ต้องเข้าใจว่า การกล่าวในฐานะมนุษย์ว่าหยุดสูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่จะทำได้ การวิจัยได้แสดงให้เห็นว่านิโคตินเป็นสิ่งที่ทำให้เสพติดได้มาก มากยิ่งกว่าเฮโรอีนเสียอีก บางคนได้กล่าวเอาไว้เช่นนนั้น

แต่ธรรมชาติของการเสพติดนิโคตินไม่จำเป็นต้องทำให้เราหมดกำลังใจ เปาโลบอกเราว่า "ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า" (ฟิลิปปี 4:13) แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ยากก็ตามและการเลิกอย่างสิ้นเชิงอาจจะใช้ระยะเวลาในการที่จะทำให้คนคนหนึ่งจะไม่อยากบุหรี่อีกต่อไป ในฐานะคริสเตียนเราต้องมองไปที่พระเจ้าซึ่งเป็นแหล่งแห่งความช่วยเหลือของเรา เราวางหัวใจของเราในสิ่งที่อยู่เบื้องบนและอธิฐานขอให้พระเจ้าเสริมกำลังเราที่จะได้รับชัยชนะในการทดลองนี้ บางคนไม่ให้พระเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องในความพยายามที่จะเอาชนะนิสัยที่ไม่ดีและทำผิดพลาดอย่างมหาศาล การอธิษฐานนั้นช่วยได้ในสถานการณ์เหล่านี้และเราได้รับเชิญให้นำปัญหาของเราไปที่พระบัลลังก์ของพระเจ้าโดยตรงแล้วไปหาพระองค์ผู้ที่สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้ (ฮีบรู 4:16)

การพึ่งพาในฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่จำเป็นที่จะหมายความว่ายาทางการแพทย์ที่ช่วยให้เลิกบุหรี่นั้นไม่สามารถที่จะใช้ได้เช่นเดียวกัน หลายคนได้รับความช่วยเหลืออย่างดีมากผ่านทางแผ่นแปะ หมากฝรั่ง ยาเม็ด ฯลฯ หลังจากอธิษฐานและปรึกษากับหมอแล้วถ้าพระเจ้าให้สันติสุขแก่คุณในการใช้ยาทางการแพทย์ที่ช่วยให้เลิกบุหรี่ไม่มีเหตุผลใดในพระคัมภีร์ที่คุณจะใช้ยานี้ไม่ได้

พระเจ้าได้ประกาศว่าพระคุณของพระองค์นั้นเพียงพอ (2 โครินธ์ 12:9) เมื่อไรที่เราอ่อนกำลัง พระองค์ทรงเข้มแข็ง ความปรารถนาที่จะสูบบุหรี่ของเราจะลดลงในขณะที่เราเติบโตและรับกำลังที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า ฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าจะทำงานในเราเพื่อที่จะบรรเทาแรงกดดันที่จะสูบบุหรี่ทั้งหมดเพื่อพระสิริของพระองค์ พระเจ้าจะเสริมกำลังเราที่เราจะให้พระคริสต์เป็นอันดับหนึ่งและตัวเราเองเป็นอันดับสุดท้าย เราจะพบว่าสิ่งที่เรายอมเลิกนั้นจะเป็นสิ่งที่มากกว่าการชดเชยในสิ่งที่เราได้รับ

การแช่ตัวลงในพระคำของพระเจ้าเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับคริสเตียนซึ่งมีความปรารถนาที่จะเลิกบุหรี่ นี่เป็นพระคัมภีร์บางข้อสำหรับการท่องจำและใช้ใคร่ครวญ ข้อพระคัมภีร์เหล่านี้ได้ช่วยให้ผู้อื่นได้รับชัยชนะเหนือการเสพติดบุหรี่

ยอห์น 8:32 "และท่านทั้งหลายจะรู้จักสัจจะ และสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไท"

ยอห์น 8:36 "เหตุฉะนั้นถ้าพระบุตรทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไท ท่านก็เป็นไทจริงๆ"

1 โครินธ์ 6:19 – 20 "ท่านไม่รู้หรือว่า ร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน ซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง พระเจ้าได้ทรงซื้อท่านไว้แล้ว ด้วยราคาสูง เหตุฉะนั้น ท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด"

ฮีบรู 12:1 – 2 "เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีพยานพรั่งพร้อมอยู่รอบข้างเช่นนี้แล้ว ก็ขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่ และบาปที่เกาะแน่น ขอให้เราวิ่งแข่งด้วยความเพียรพยายาม ตามที่ได้กำหนดไว้สำหรับเรา หมายเอาพระเยซูเป็นผู้บุกเบิกความเชื่อ และผู้ทรงทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์"

โรม 13:14 "แต่ท่านจงประดับกายด้วยพระเยซูคริสตเจ้า และอย่าจัดเตรียมอะไรไว้บำรุงบำเรอตัณหาของเนื้อหนัง"

1 โครินธ์ 9:27 "แต่ข้าพเจ้าก็ทุบตีร่างกายให้มันแข็งจนอยู่มือ เพราะเกรงว่าเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนอื่นแล้ว ตัวข้าพเจ้าเองจะเป็นคนที่ใช้การไม่ได้"

มัทธิว 19:26 "ฝ่ายมนุษย์ก็เหลือกำลังที่จะทำได้ แต่พระเจ้าทรงกระทำให้สำเร็จได้ทุกสิ่ง"

ยอห์น 15:5 "เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นแขนง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเราและเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั้นก็จะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทำสิ่งใดไม่ได้เลย"

เอเฟซัส 4:22 "ท่านจงทิ้งตัวเก่าของท่าน ซึ่งคู่กับวิถีชีวิตเดิมนั้นเสีย อันจะเสื่อมเสียไปสู่ความตายตามตัณหาอันเป็นที่หลอกลวง"

ฟิลิปปี 4:13 "ข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้ โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้า"

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

ฉันเป็นคริสเตียนที่ติดบุหรี่ ฉันจะเลิกได้อย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries