settings icon
share icon
คำถาม

แต่งกายอย่างสุภาพหมายความว่าอย่างไร?

คำตอบ


ในการอธิบายถึงรูปแบบการแต่งกายให้เหมาะสมสำหรับผู้หญิงในคริสตจักร ผู้อัครทูตเปาโลได้ให้คำแนะนำอย่างจริงจังต่อพวกเขาเพื่อที่จะแต่งตัว "อย่างสุภาพเรียบร้อย" ด้วยความ "ถูกต้องและเหมาะสม" กระนั้นจึงก่อให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างการแต่งกายที่ไม่สุภาพกับการกระทำที่ดีงามซึ่งเหมาะสมสำหรับผู้ที่ประกาศตัวเพื่อเป็นผู้นมัสการที่แท้จริงของพระเจ้า (1 ทิโมธี 2:9-10) ความเรียบร้อยในแนวทางที่พวกเราแต่งตัวไม่ใช่เพื่อคริสตจักรเท่านั้นแต่เพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับคริสเตียนตลอดเวลา กุญแจสู่ความเข้าใจว่าความสุภาพประกอบไปด้วยเรื่องอะไรบ้างสำหรับการสวมใส่เสื้อผ้านั้นคือการพิจารณาถึงทัศนคติและเจตนาของหัวใจ ผู้ที่ใจของเขาเหล่านั้นโน้มเอียงไปยังพระเจ้าจะทำให้ความพยายามที่จะแต่งตัวเรียบร้อย มีมารยาทและเหมาะสม ผู้ที่ใจเขาเหล่านั้นที่โน้มเอียงไปยังตัวเองจะแต่งตัวตามแบบของตนซึ่งมักจะดึงดูดความสนใจต่อพวกเขาเอง เพียงความเอาใจใส่เล็กน้อยหรืออาจไม่มีเลยสำหรับที่ตามมาของตัวเองหรือผู้อื่น

ผู้หญิงที่ติดสนิทกับพระเจ้าพยายามที่จะทำทุกสิ่งด้วยภาพลักษณ์ในทางของพระเจ้า เธอรู้ว่าพระเจ้าต้องการให้คนของพระองค์ตระหนักถึงพระสิริของพระองค์รวมทั้งฐานะทางด้านฝ่ายวิญญาณของพี่น้องในพระคริสต์ ถ้าหากว่าผู้หญิงที่ประกาศตัวว่าเป็นคริสเตียนแต่ยังแต่งตัวในทางที่ดึงดูดความสนใจอย่างไม่เหมาะสมในร่างกายเธอ เธอเป็นเพียงผู้เป็นพยานที่ไม่สมบูรณ์ของพระองค์ซึ่งซื้อวิญญาณของเธอด้วยการตายบนไม้กางเขนเพื่อเธอ เธอกำลังลืมว่าร่างกายของเธอถูกไถ่โดยพระคริสต์และตอนนี้คือวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ (1 โครินธ์ 6:19-20) เธอกำลังบอกว่าโลกว่าเธอเห็นค่าต่อตัวเธอราวกับร่างกายที่บริสุทธิ์และแรงดึงดูดใจของเธอต่อผู้อื่นขึ้นอยู่กับว่าเธอเปิดเผยร่างกายต่อพวกเขามากขนาดไหน มากไปกว่านั้นด้วยการแต่งตัวในแบบที่ไม่สุภาพที่แสดงร่างกายของเธอต่อผู้ชายเพื่อตามหาความต้องการทางเพศ เธอก็เป็นเหตุให้พี่น้องในพระคริสต์ทำบาปเป็นสิ่งที่พระเจ้าประณาม (มัทธิว 5:27-29) สุภาษิต 7:10 กล่าวถึงผู้หญิงที่ "แต่งตัวเหมือนโสเภณีที่เต็มไปด้วยเล่ห์กลมารยา" เราเห็นคำอธิบายนี้สำหรับการแสดงออกของคนคนหนึ่งที่ถูกเปิดเผยโดยวิธีการของการแต่งตัว

พระคัมภีร์กล่าวว่าผู้หญิงต้องแต่งตัวให้สุภาพแต่สิ่งนี้หมายถึงอะไรในสมัยใหม่ ผู้หญิงต้องคลุมตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้าหรือไม่ มีลัทธิและศาสนาในโลกนี้ซึ่งต้องการให้ผู้หญิงทำแบบนั้น แต่นั่นเป็นความหมายทางพระคัมภีร์ของความสุภาพหรือไม่ อีกครั้งที่เราต้องกลับไปสู่ใจความสำคัญของทัศนคติในใจ ถ้าใจของผู้หญิงโน้มเอียงไปในทางของพระเจ้า เธอจะสวมเสื้อผ้าที่ไม่ยั่วยุตัณหาและเปิดเผยร่างการในที่สาธารณะ เสื้อผ้าที่ไม่ส่งผลกระทบในทางลบต่อการเป็นพยานของเธอเองในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้า แม้ว่าเมื่อทุกคนสวมใส่ชุดที่ไม่สุภาพ เธอก็จะต้านทานต่อการทดลองที่จะทำตามกลุ่มคนนั้น เธอรู้ว่าประเภทของเสื้อผ้านี้ถูกออกแบบเพื่อดึงดูดความสนใจในร่างกายของเธอเพื่อให้ผู้ชายเกิดตัณหาแต่เธอก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่าเป็นความสนใจที่ลดคุณค่าในตัวเธอลง ความคิดที่เป็นเหตุให้ผู้ชายกระทำบาปต่อพระเจ้าเพราะชุดของเธอทำให้เธอน่ารังเกียจเนื่องจากเธอแสวงหาการที่จะรักและถวายเกียรติพระเจ้ารวมถึงต้องการให้ผู้อื่นทำเหมือนกัน ความสุภาพของเครื่องแต่งกายแสดงให้เห็นใจที่สุภาพและการอยู่ในพระเจ้า เป็นท่าทีที่ควรจะเป็นความปรารถนาของผู้หญิงทุกคนผู้ที่มีชีวิตอยู่เพื่อจะเป็นที่พอพระทัยและถวายเกียรติพระเจ้า

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

แต่งกายอย่างสุภาพหมายความว่าอย่างไร?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries