settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนควรไปหาหมอไหม?

คำตอบ


ตลอดพระคัมภีร์มีการเอ่ยถึงหมอหลายครั้ง มีข้อพระคัมภีร์ข้อเดียวที่ควรยกเว้นเมื่อพูดเกี่ยวกับการแสวงหาหมอ คือข้อพระคัมภีร์ 2 พงศาวดาร 16:12 ข้อพระคัมภีร์นี้กล่าวว่า “ในปีที่สามสิบเก้าแห่งรัชกาลของพระองค์ อาสาทรงเป็นโรคที่พระบาทของพระองค์ และโรคของพระองค์ก็ร้ายแรง แม้เป็นโรคอยู่พระองค์ก็มิได้ทรงแสวงหาพระเจ้า แต่ได้แสวงหาความช่วยเหลือจากแพทย์” แต่ในกรณีนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับมุมมองของกษัตริย์อาสาในปีท้าย ๆ ของพระองค์ (นั่นคือการหันหลังให้กับพระเจ้าในตอนต้นของชีวิตของพระองค์)

มีข้อพระคัมภีร์หลายข้อที่พูดถึง “การรักษาทางยา” เช่นการใช้ผ้าพันแผล (อิสยาห์ 1:6), น้ำมัน (ยากอบ 5:14), น้ำมันและเหล้าองุ่น (ลูกา 10:34), ใบไม้ (เอเสเคียล 47:12), การดื่มเหล้าองุ่น (1 ทิโมธี 5:23), และขี้ผึ้ง – โดยเฉพาะ “พิมเสนในกิเลอาด” (เยเรมีย์ 8:22) นอกจากนั้นท่านอาจารย์เปโลยังได้เรียกท่านลูกาผู้เขียนหนังสือกิจการและลูกว่า “ลูกาแพทย์ที่รัก” อีกด้วย (โคโลสี 4:14)

หนังสือมาระโก 5:25-30 ได้พูดถึงหญิงผู้หนึ่งที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคตกเลือดซึ่งแพทย์ไม่สามารถเยียวยาได้แม้ว่าเธอจะได้ไปพบแพทย์หลายคนและใช้เงินทั้งหมดของเธอเพื่อการรักษาแล้วก็ตาม เธอจึงมาหาพระเยซูและคิดว่าเพียงแค่เธอได้แตะชายฉลองพระองค์เท่านั้นเธอก็จะหาย แล้วเธอก็หายจริง ๆ

เมื่อพวกฟาริสีถามพระเยซูว่าทำไมพระองค์จึงทรงใช้เวลากับพวกคนบาป พระองค์ตรัสว่า “คนปกติไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บป่วยต้องการหมอ” (มัทธิว 9:12) จากข้อพระคัมภีร์เหล่านี้เราสามารถมองเห็นหลักการว่า:

1) หมอไม่ใช่พระเจ้าและเราไม่ควรมองว่าเป็นเช่นนั้น หมอบางครั้งช่วยได้ แต่บางครั้งเราก็เสียเงินเปล่า

2) พระคัมภีร์ไม่ได้ห้ามการไปหาหมอและใช้วิธีรักษาแบบ “ชาวโลก” และดูเหมือนว่าพระคัมภีร์ได้กล่าวถึงการไปหาหมอไว้ตลอดทั่วพระคัมภีร์

3) เราควรแสวงหาการเข้ามาแทรกแซงของพระเจ้าเมื่อมีป้ญหาฝ่ายร่างกาย (ยากอบ 4:2; 5:13) แต่พระองค์ไม่ได้ทรงสัญญาไว้ว่าพระองค์จะทรงตอบคำอธิษฐานตามที่เราอยากจะให้เป็น (อิสยาห์ 55:8-9) แต่เราสามารถมั่นใจได้ว่าทุกสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำเป็นการกระทำที่เกิดจากความรักและเป็นการดีที่สุดสำหรับเรา (สดุดี 145:8-9)

ดังนั้น คริสเตียนควรไปหาหมอหรือไม่? พระเจ้าทรงสร้างเราให้มีความฉลาดและทรงให้ความสามารถในการคิดค้นยาและวิธีซ่อมแซมร่างกายให้กับเรา ไม่มีอะไรผิดที่เราจะนำความรู้และความสามารถนี้มาใช้เพื่อการรักษาโรค เราสามารถมองดูหมอว่าเป็นของขวัญจากพระเจ้าได้ .. เป็นช่องทางที่พระเจ้าทรงนำการรักษาและหายดีมาให้เรา ในเวลาเดียวกัน ความเชื่อและความวางใจของเราต้องอยู่ที่พระเจ้า ไม่ใช่ที่หมอหรือยา จากการที่เรามีปัญหายุ่งยากมากมายในชีวิตที่จะต้องตัดสินใจ พระเจ้าทรงให้สัญญาว่าพระองค์จะทรงประทานสติปัญญาให้กับเราเมื่อเราขอจากพระองค์ (ยากอบ 1:5)

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนควรไปหาหมอไหม?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries