settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนควรลงสมัครรับตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่

คำตอบ


คริสเตียนควรลงสมัครรับตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่เป็นประเด็นที่ก่อให้เกิดการตอบโต้อย่างรุนแรง ไม่มีการอ้างอิงโดยตรงในพระคัมภีร์ถึงคริสเตียนที่ลงสมัครรับตำแหน่งทางการเมือง แต่มีหลักการสำหรับคริสเตียนที่เราสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจได้ว่าจะแสวงหาตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ ใครก็ตามที่พิจารณาลงสมัครรับตำแหน่งดังกล่าวควรพิจารณาหลักการเหล่านี้เป็นอย่างดีและอธิษฐานแสวงหาพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเขาหรือเธอเอง

ไม่ต้องสงสัยเลยว่าประเทศที่ประชาชนเป็นผู้เลือกเจ้าหน้าที่ทางการเมืองเป็นประเทศที่ส่งเสริมเสรีภาพ คริสเตียนในหลายประเทศในโลกนี้ถูกกดขี่และข่มเหง ทนทุกข์อยู่ภายใต้การปกครองที่พวกเขาไม่มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงและรัฐบาลเกลียดชังความเชื่อและปิดเสียงของพวกเขา ผู้เชื่อเหล่านี้สั่งสอนข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์โดยเสี่ยงชีวิตของตัวเอง ในประเทศอื่นๆ คริสเตียนได้รับสิทธิในการพูดและเลือกผู้นำของเขาโดยไม่ต้องมีความกลัวสำหรับพวกเขาเหล่านั้นเองหรือครอบครัวของพวกเขา

ผู้นำที่เราเลือกมีอิทธิพลอย่างมากต่อเสรีภาพของเรา พวกเขาสามารถเลือกที่จะปกป้องสิทธิของประชาชนในการนมัสการและเผยแพร่ข่าวประเสริฐหรือพวกเขาสามารถจำกัดสิทธิเหล่านั้นได้ พวกเขาสามารถนำประชาชาติของเขาไปสู่ความชอบธรรมหรือความพินาศทางศีลธรรม เห็นได้ชัดว่ายิ่งคริสเตียนมีความมุ่งมั่นจะเป็นส่วนหนึ่งของการปกครองมากเท่าไร ไม่ว่าจะในระดับที่ต่ำกว่าหรือสูงกว่า เสรีภาพทางศาสนาก็จะยิ่งได้รับการปกป้องมากขึ้นเท่านั้น คริสเตียนในทางการเมืองสามารถทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวัฒนธรรมซึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่ง และแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมคือวิลเลียม วิลเบอร์ฟอร์ซ (William Wilberforce) นักการเมืองชาวอังกฤษในศตวรรษที่ 19 ผู้ซึ่งรณรงค์มาหลายทศวรรษเพื่อยุติการค้าทาสที่น่ารังเกียจซึ่งเฟื่องฟูในเวลานั้น ในที่สุดการรณรงค์ของเขาได้ประสบความสำเร็จและวันนี้เขาได้รับการยกย่องในความกล้าหาญและความมุ่งมั่นในหลักการของคริสเตียน

ในเวลาเดียวกันก็มีคำกล่าวดั้งเดิมคือ “การเมืองเป็นธุรกิจที่สกปรก” แม้แต่นักการเมืองผู้ที่มีแรงจูงใจมากที่สุดก็ยังตกอยู่ในอันตรายจากการทุจริตโดยระบบที่เกี่ยวข้องกับอำนาจ ผู้ที่อยู่ในตำแหน่งทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับที่สูงนั้นได้รับการประจบประแจงจากผู้ที่หวังว่าจะได้รับการยกย่องในความพยายามที่จะเลื่อนวาระของตัวเอง ไม่ว่าที่ใดก็ตามซึ่งมีการจดจ่อท้างด้านเงินและอำนาจ ความโลภและความปรารถนาก็มักอยู่ใกล้ตัวเสมอ จึงเป็นอันตรายอย่างมากสำหรับคริสเตียนที่เกี่ยวข้องกับระบบทางการเมืองของโลกและจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากในการที่จะอยู่ในโลก แต่ไม่ได้ไปเป็นของโลก บางทีอาจไม่มีที่ไหนในชีวิตซึ่งแท้จริงมากไปกว่าที่ “เพื่อนเลวย่อมทำให้อุปนิสัยที่ดีเสื่อมทรามไป” (1 โครินธ์ 15:33) ซึ่งมากไปกว่าการอยู่ในตำแหน่งของอำนาจทางการเมือง

พระเยซูตรัสว่าอาณาจักรของพระองค์ไม่ได้มาจากโลกนี้ (ยอห์น 18:36) อาณาจักรของพระคริสต์ไม่ได้เชื่อมโยงเข้ากับระบบทางการเมืองของโลกหรือการปกครองระดับชาติ สิ่งที่คริสเตียนทั่วโลกต้องคำนึงถึงคืออาณาจักรฝ่ายวิญญาณไม่ใช่ฝ่ายโลก ไม่มีสิ่งใดผิดในการที่คริสเตียนจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองตราบใดที่พวกเขาระลึกว่าเราต้องเป็นทูตของพระคริสต์ในแผ่นดินโลก นั่นคือหน้าที่แรกของเราและเป้าหมายของเราคือบอกผู้อื่นให้คืนดีกับพระเจ้าผ่านทางพระเยซู (2 โครินธ์ 5:20)

ดังนั้นคริสเตียนควรลงสมัครรับตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่ สำหรับคริสเตียนบางคนคำตอบคือไม่อย่างแน่นอน แต่สำหรับคนอื่นๆ อาจใช่อย่างแน่นอน นี่เป็นการตัดสินใจส่วนตัวที่ต้องใช้การอธิษฐานและสติปัญญาจากพระเจ้าเท่านั้นที่จัดเตรียมให้ได้และซึ่งพระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานแก่ผู้ที่แสวงหาอย่างแท้จริง (ยากอบ 1:5) นักการเมืองคริสเตียนต้องจำไว้ว่าหน้าที่ของพวกเขาที่มีต่อพระเจ้าต้องมาก่อนหน้าที่ในตำแหน่งของพวกเขา เปาโลกล่าวแก่เราว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตาม เราต้องทำเพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้า ไม่ใช่เพื่อตัวเราเอง (1 โครินธ์ 10:31, โคโลสี 3:17) ถ้าคริสเตียนคนหนึ่งแสวงหาตำแหน่งที่ว่านี้ มันควรเป็นเพียงแค่เมื่อเขาหรือเธอสามารถปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนั้นอย่างซื่อสัตย์เพื่อถวายเกียรติแด่พระเจ้าและโดยปราศจากการประนีประนอมให้กับหลักการของคริสเตียน

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนควรลงสมัครรับตำแหน่งทางการเมืองหรือไม่
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries