settings icon
share icon
คำถาม

คริสเตียนควรเก็บสะสมอาหารหรือเสบียงไว้ในคลังเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับหายนะที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไหม

คำตอบ


แน่นอนว่ามีโอกาสซึ่งเหมาะสมตามความเป็นจริงที่จะเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคต อย่างไรก็ตามทัศนคติของเราต่อเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญ องค์พระเยซูคริสต์ของเราตรัสอย่างชัดเจนในคำเทศนาบนภูเขาของพระองค์ว่าเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับตัวเองถึง “วันพรุ่งนี้” เพราะว่าพระบิดาในสวรรค์ของเราทรงรู้ว่าอะไรจำเป็นสำหรับเราก่อนที่เราจะขอจากพระองค์ และพระองค์จะทรงประทานให้กับเราอย่างแน่นอน (มัทธิว 6:25-34) การวางความเชื่อของเราไว้ในพระเจ้าสำหรับความจำเป็นในอนาคตควรทำให้เรามั่นใจในการจัดหาให้ของพระองค์สำหรับเราเช่นเดียวกับการการยื่นมือที่เปิดกว้างให้กับผู้ที่ขัดสนทุกคนที่เราพบเจอ

ให้ดูตัวอย่างที่ดีมากของหญิงม่ายผู้เลี้ยงดูเอลียาห์ (1 พงศ์กษัตริย์ 17:9-16) และวิธีการที่พระเจ้าทรงให้รางวัลแก่เธอสำหรับความสัตย์ซื่อของเธอ ในเวลาเดียวกันก็มีตัวอย่างอื่นๆ ในพระคัมภีร์ซึ่งพระเจ้าแนะนำอย่างชัดเจนเกี่ยวการวางแผนล่วงหน้า ในพระคัมภีร์พันธสัญญาเดิม เราเห็นได้จากความฝันของฟาโรห์ที่พระเจ้าทรงต้องการให้โยเซฟให้คำแนะนำแก่ท่านเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการกันดารอาหารที่กำลังจะมาถึงเพื่อปกป้องประชาชนจากความหิวโหย (ปฐมกาล 41:15-41) ในการรับคำแนะนำของโยเซฟที่พระเจ้าทรงประทานให้ ฟาโรห์ไม่ได้ช่วยเพียงแค่ประชากรของพระองค์เองจากความหิวโหย เขายังช่วยเหลือครอบครัวของโยเซฟซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพระเมสสิยาห์ที่กำลังจะมา ก็คือพระเยซู

ในพระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ เมื่อพระเยซูกำลังส่งสาวกของพระองค์ออกไปข้างหน้าพระองค์ พระองค์ทรงบอกพวกเขาไม่ให้นำเสบียงอาหารติดตัวพวกเขาไป (ลูกา 9:3, 10:1-4) แล้วหลังจากที่พวกเขากลับมาพระองค์ทรงเตือนพวกเขาเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่พวกเขาได้รับ (ลูกา 22:35) แต่ในข้อต่อมา พระเยซูตรัสตรงกันข้ามกับคำแนะนำของพระองค์แล้วบอกพวกเขาให้นำกระเป๋าใส่เงิน ถุง และดาบไปกับพวกเขา (ลูกา 22:36) เป็นไปได้ว่าพระองค์ทรงรู้ว่าพวกเขาจะต้องเผชิญกับการต่อต้านที่พวกเขาไม่เคยพบมาก่อน พระองค์ทรงมีพระปัญญาและการรู้ล่วงหน้าที่เหล่าสาวกนั้นขาดไป และสิ่งนี้ทำให้พระองค์ประทานแนวทางที่แตกต่างกันออกในสถานการณ์ต่างๆ

เมื่อกล่าวตามความเป็นจริง แน่นอนว่าเป็นเรื่องถูกต้องและเหมาะสมที่จะเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต แต่เราต้องระวังที่จะไม่ไว้วางใจในการเตรียมการสิ่งเหล่านั้นเป็นพิเศษ คำอุปมาของพระเยซูเกี่ยวกับเศรษฐีมั่งมีซึ่งอยากจะสร้างยุ้งฉางที่ใหญ่ขึ้นสำหรับผลผลิตของเขาเป็นตัวอย่างของการวางแผนที่ไม่ดี เศรษฐีมองหาความร่ำรวยของเขาเพื่อเสบียงอาหารและความปลอดภัย (ลูกา 12:16-21) โดยหลักการแล้วไม่มีอะไรผิดเกี่ยวกับการสร้างยุ้งฉางที่ใหญ่ขึ้น แต่ทัศนคติของเขานั้นผิดคือการวางความมั่นใจไว้ในตัวเอง โดยที่ไม่ยอมรับพระเจ้าในแผนการของเขา ในที่สุดก็เป็นพระเจ้าที่เขาควรขอบคุณสำหรับผลผลิตที่เขาได้รับเพิ่มมากขึ้น และเป็นพระปัญญาของพระเจ้าที่เขาจำเป็นต้องมีในการใช้ทรัพย์สมบัติของเขา แต่เขาไม่เคยปรึกษาพระเจ้า และชีวิตของเขาถูกพรากไปจากเขาก่อนที่เขาจะมีโอกาศได้ใช้จ่ายหรือใช้ในสิ่งที่ตัวเขาเองได้กักตุนไว้

ส่วนสำคัญที่สุดคือว่าเราต้องแสวงหาสติปัญญาจากพระเจ้าในเรื่องของการเตรียมการสำหรับอนาคต พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะประทานสติปัญญาแก่ทุกคนที่แสวงหามัน (ยากอบ 1:5) และพระองค์ไม่เคยละเลยที่จะรักษาสัญญาทั้งหลายของพระองค์ คริสเตียนต้องเป็นผู้อารักขาที่ฉลาดในสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้เพียงพอสำหรับความต้องการขั้นพื้นฐานและการลงทุนเงิน เวลาและความสามารถพิเศษของเราเพื่อชีวิตนิรันดร์ในอนาคตที่จะไม่มีทางเลือนหายไป (มัทธิว 6:19-20) เมื่อเราเตรียมพร้อมสำหรับวันพรุ่งนี้ให้เรานึกถึง “ชีวิตนิรันดร์”

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

คริสเตียนควรเก็บสะสมอาหารหรือเสบียงไว้ในคลังเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับหายนะที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตไหม
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries