settings icon
share icon
คำถาม

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการเป็นความ/การฟ้องร้อง?

คำตอบ


หนังสือ 1 โครินธ์ 6:1-8 สั่งไว้อย่างชัดเจนไม่ให้ผู้เชื่อเป็นความต่อกัน การแสดงว่าคริสเตียนไม่สามารถยกโทษให้ซึ่งกันและกันและกลับคืนดีกันได้ เป็นการแสดงถึงการพ่ายแพ้ฝ่ายวิญญาณ ทำไมใครถึงอยากจะเป็นคริสเตียนหากคริสเตียนยังมีปัญหามากพอ ๆ กับคนอื่นและไม่สามารถแก้ปัญหาได้เหมือน ๆ กัน? แต่ในบางกรณีการฟ้องร้องอาจเป็นเรื่องที่สมควรจะทำก็ได้ ในบางกรณี หากรูปแบบเพื่อการคืนดีที่พระคัมภีร์วางไว้ได้ถูกนำมาใช้แล้ว (มัทธิว 18:15-17) แต่ฝ่ายผู้ก่อเรื่องยังทำผิดอยู่ การฟ้องร้องอาจเป็นเรื่องเหมาะสมก็ได้ แต่ผู้ต้องการฟ้องควรอธิษฐานขอสติปัญญา (ยกกอบ 1:5) และปรึกษาผู้นำฝ่ายวิญญาณเสียก่อน

หนังสือ 1 โครินธ์ 6:4 กล่าวว่า “เมื่อพวกท่านเป็นความกันเรื่องชีวิตนี้ ท่านจะตั้งคนที่คริสตจักรนับถือน้อยที่สุดให้ตัดสินหรือ” บริบททั้งบริบทในข้อพระคัมภีร์ 1 โครินธ์ 6:1-6 พูดถึงการทะเลาะเบาะแว้งกันในคริสตจักร แต่ท่านอาจารย์เปาโลได้ยกระบบศาลมาอ้างถึงเมื่อท่านพูดเกี่ยวกับการเป็นความกันเรื่อชีวิตนี้ ท่านหมายความว่าหากเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตนี้ที่เกิดขึ้นนอกคริสจักร นี่คือเหตุผลว่าทำไม่จะต้องมีระบบศาลยุติธรรมเกิดขึ้น ท่านเปาโลกำลังพูดว่าปัญหาภายในคริสตจักรไม่ควรถึงกับต้องขึ้นศาล แต่ควรได้รับการตัดสินกันเองภายในคริสตจักร

หนังสือกิจการบทที่ 21 เริ่มตั้งแต่ข้อที่ 26 พูดเรื่องท่านอาจารย์เปาโลถูกจับและถูกกล่าวหาอย่างผิด ๆ ในเรื่องที่ท่านไม่ได้ทำ แล้วท่านก็ถูกทหารโรมันจับตัวไป และในบทที่ 22 เริ่มต้นที่ข้อ 24 ข้อพระคัมภีร์กล่าวว่า “นายพันจึงสั่งให้พาเปาโลเข้าไปในกรมทหาร และสั่งให้ไต่สวนโดยการเฆี่ยน เพื่อจะได้รู้ว่าเขาร้องปรักปรำท่านด้วยเหตุประการใด ครั้นเอาเชือกหนังมัดเปาโล ท่านจึงถามนายร้อยซึ่งยืนอยู่ที่นั่นว่า การที่จะเฆี่ยนคนสัญชาติโรมก่อนพิพากษาปรับโทษนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือ” ท่านเปาโลใช้กฎหมายของชาวโรมและการเป็นชาวโรมป้องกันตัวเอง การใช้ระบบศาลไม่มีอะไรผิดตราบเท่าที่มันเป็นการกระทำด้วยเหตุผลที่ถูกต้องและใจที่บริสุทธิ์

หนังสือ 1 โครินธ์ 6:7 กล่าวว่า “อันที่จริงเมื่อพวกท่านไปเป็นความกัน ท่านก็ตกจากระดับที่ควร ทำไมท่านจึงไม่ทนต่อการร้ายซึ่งเขาทำแก่ท่าน ทำไมท่านจึงไม่ยอมให้เขาโกง” สิ่งที่ท่านเปาโลกำลังเป็นห่วงในตอนนี้คือการเป็นพยานของผู้เชื่อ การที่เราจะยอมถูกฉวยโอกาส หรือถูกทำร้ายก็จะดีกว่าที่จะผลักให้คน ๆ นั้นห่างออกไปจากพระคริสต์โดยการพาเขาไปขึ้นศาล อะไรจะสำคัญมากกว่ากัน, สงครามกฎหมาย หรือ สงครามช่วงชิงวิญญาณ?

สรุปว่า คริสเตียนควรเป็นความกันในศาลด้วยคดีที่เกี่ยวกับคริสตจักรไหม? ไม่ควรแน่นอน! คริสเตียนควรเป็นความกันในศาลด้วยคดีอื่น ๆ ไหม? หากเลี่ยงได้เราก็ไม่ควรทำ คริสเตียนควรเป็นความกับคนที่ไม่ใช่คริสเตียนไหม? ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าหากเลี่ยงได้เราก็ไม่ควรทำ แต่ในบางกรณี เช่นการปกป้องสิทธิของตนเอง (ดังเช่นกรณีของอัครทูตเปาโล) การใช้กฎหมายเข้ามาช่วยอาจเป็นวิธีที่เหมาะสมก็ได้

Englishกลับสู่หน้าภาษาไทย

พระคัมภีร์พูดว่าอย่างไรเกี่ยวกับการเป็นความ/การฟ้องร้อง?
แบ่งปันหน้านี้: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries