இயேசு கிறிஸ்துவைக் குறித்த கேள்விகள்


இயேசு கிறிஸ்து யார்?

இயேசு கடவுளா? தான் கடவுள் என்று எப்போதாவது சொன்னாரா?

கிறிஸ்துவின் தெய்வீகத்தன்மை வேதத்தின் அடிப்படையிலானதா?

இயேசு உண்மையாகவே வாழ்ந்தாரா? அதற்கு வரலாற்றுச் சான்று உள்ளதா?

இயேசு கிறிஸ்துவின் உயிர்தெழுதல் உண்மையா?

இயேசு கடவுளுடைய குமாரன் என்றால் என்ன?

ஏன் கன்னி பிறப்பு மிகவும் முக்கியமான ஒன்று?

இயேசு வெள்ளிக்கிழமை சிலுவையில் அறையப்பட்டாரா?

இயேசு நரகத்திற்குச் சென்றாரா? கடவுள் எங்கிருந்து வந்தார்?

அவருடைய மரணத்திற்கும் உயிர்தெழுதலுக்கும் இடையே மூன்று நாட்கள் இயேசு எங்கே இருந்தார்?


தமிழ் முதற் பக்கத்திற்குச் செல்க
இயேசு கிறிஸ்துவைக் குறித்த கேள்விகள்