settings icon
share icon
கேள்வி

மறுரூபமாதலின் பொருள் மற்றும் முக்கியத்துவம் என்ன?

பதில்


ஏறக்குறைய ஒரு வாரத்திற்குப் பிறகு, இயேசு தனது சீடர்களிடம் தான் பல பாடுகள்படவும், மூப்பராலும் பிரதான ஆசாரியராலும் வேதபாரகராலும் ஆகாதவனென்று தள்ளப்படவும், கொல்லப்படவும், மூன்றாம்நாளில் உயிர்த்தெழுந்திருக்கவும் வேண்டும் என்று சொன்னார் (லூக்கா 9:22), ஜெபிப்பதற்காக இயேசு பேதுருவையும் யாக்கோபையும் அவனுடைய சகோதரனாகிய யோவானையும் கூட்டிக்கொண்டு உயர்ந்த மலையின்மேல் போய், அவர்களுக்கு முன்பாக மறுரூபமானார், மேலும் அவர் முகம் சூரியனைப்போலப் பிரகாசித்தது, அவர் வஸ்திரம் வெளிச்சத்தைப்போல வெண்மையாயிற்று. அப்பொழுது மோசேயும், எலியாவும் அவரோடே பேசுகிறவர்களாக அவர்களுக்குக் காணப்பட்டார்கள். பேதுரு, அவர் என்ன சொல்லுகிறார் என்று தெரியாமல் மிகவும் பயந்து, அவர்களுக்காக மூன்று கூடாரங்கள் அமைக்க முன்வந்தார். இது சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி, இஸ்ரவேலர்கள் 7 நாட்கள் கூடாரங்களில் தங்கியிருந்த போது, கூடாரப் பண்டிகையைக் கொண்டாடப் பயன்படுத்தப்படும் கூடாரங்களின் குறிப்பு ஆகும் (லேவியராகமம் 23:34-42). பேதுரு அந்த இடத்தில் தங்க விருப்பம் தெரிவித்தார். ஒரு மேகம் அவர்களை சூழ்ந்தபோது, ஒரு சத்தம் உரைத்தது, "இவர் என்னுடைய நேச குமாரன், இவரில் பிரியமாயிருக்கிறேன், இவருக்குச் செவிகொடுங்கள்" மேகம் உயர்ந்தது, மோசேயும் எலியாவும் மறைந்துவிட்டனர், இயேசு மிகவும் பயந்திருந்த அவருடைய சீடர்களுடன் தனியாக இருந்தார். இயேசு உயிர்த்தெழுந்த பிறகு அவர்கள் பார்த்ததை யாரிடமும் சொல்ல வேண்டாம் என்று எச்சரித்தார். இந்த நிகழ்வின் மூன்று வேதக் குறிப்புகள் மத்தேயு 17:1-8, மாற்கு 9:2-8, மற்றும் லூக்கா 9:28-36 இல் காணப்படுகின்றன.

சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி, கிறிஸ்துவை அவருடைய பரலோக மகிமையின் ஒரு பகுதியாக மறுரூபமாவதன் நோக்கம் அவருடைய சீடர்களின் "உள் வட்டத்தில்" இருப்பவர்கள் இயேசு யார் என்பதைப் பற்றிய அதிக புரிதலைப் பெற முடியும். சீடர்கள் அவருடைய மகிமையில் அவரைப் பார்க்கும் வகையில் கிறிஸ்து தோற்றத்தில் வியத்தகு மாற்றத்திற்கு உள்ளானார். அவருடைய மனித உடலில் அவரை மட்டுமே அறிந்திருந்த சீடர்கள், இப்போது கிறிஸ்துவின் தெய்வீகத்தை முழுமையாகப் புரிந்து கொள்ள முடியாவிட்டாலும், அதை இன்னும் அதிகமாக உணர்ந்துகொண்டனர். அவருடைய மரணம் பற்றிய அதிர்ச்சியூட்டும் செய்திகளைக் கேட்ட பிறகு அவர்களுக்குத் தேவையான உறுதியை அது அளித்தது.

அடையாளமாக, மோசே மற்றும் எலியாவின் தோற்றம் நியாயப்பிரமாணம் மற்றும் தீர்க்கதரிசிகளைக் குறிக்கிறது. ஆனால் பரலோகத்திலிருந்து தேவனுடைய சத்தம் - "அவருக்குச் செவிகொடுங்கள்!" - நியாயப்பிரமாணம் தீர்க்கதரிசிகளும் இயேசுவுக்கு வழிவிட வேண்டும் என்பதை தெளிவாகக் காட்டியது. புதிய மற்றும் வாழும் வழி பழையதை மாற்றுகிறது; அவர் பழைய ஏற்பாட்டில் உள்ள நியாயப்பிரமாணம் மற்றும் எண்ணற்ற தீர்க்கதரிசனங்களை நிறைவேற்றுகிறார். மேலும், அவருடைய புகழ்பெற்ற வடிவத்தில் அவர்கள் அரசர்களின் அரசராகவும், ஆண்டவர்களின் ஆண்டவராகவும் அவரது வரவிருக்கும் மகிமைப்படுத்தல் மற்றும் சிங்காசனத்தின் முன்னோட்டத்தைக் கண்டனர்.

அன்று மலையில் நடந்ததை சீடர்கள் மறக்கவில்லை, இது நோக்கமாக இருந்தது என்பதில் சந்தேகமில்லை. யோவான் தனது நற்செய்தியில் எழுதினார், "அவருடைய மகிமையைக் கண்டோம்; அது பிதாவுக்கு ஒரே பேறானவருடைய மகிமைக்கு ஏற்ற மகிமையாகவே இருந்தது" (யோவான் 1:14). பேதுருவும் இதைப் பற்றி எழுதினார், “நாங்கள் தந்திரமான கட்டுக்கதைகளைப் பின்பற்றினவர்களாக அல்ல, அவருடைய மகத்துவத்தைக் கண்ணாரக் கண்டவர்களாகவே நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவின் வல்லமையையும் வருகையையும் உங்களுக்கு அறிவித்தோம். இவர் என்னுடைய நேசகுமாரன், இவரிடத்தில் பிரியமாயிருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிற சத்தம் உன்னதமான மகிமையிலிருந்து அவருக்கு உண்டாகி, பிதாவாகிய தேவனால் அவர் கனத்தையும் மகிமையையும் பெற்றபோது, அவரோடேகூட நாங்கள் பரிசுத்த பருவதத்திலிருக்கையில், வானத்திலிருந்து பிறந்த அந்தச் சத்தத்தைக்கேட்டோம்” (2 பேதுரு 1:16-18). மறுரூபத்தைக் கண்டவர்கள் மற்ற சீடர்களுக்கும் பல நூற்றாண்டுகளாக எண்ணற்ற மில்லியன் கணக்கானவர்களுக்கும் சாட்சியம் அளித்தனர்.

Englishமுகப்பு பக்கம்

மறுரூபமாதலின் பொருள் மற்றும் முக்கியத்துவம் என்ன?
இந்தப் பக்கத்தைப் பகிரவும்: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries