Byenvini nan vèsyon Kreyòl Ayisyen-an www.gotquestions.org!


Repons kesyon Bib-la

Nou eskize-n, paske nou p’at kapab asepte kesyon ou ta ka fè nou nan Kreyòl Ayisyen kounye-a. Si ou kapab ekri e li Anglè, ou kapab ekri kesyon-w yo nan: https://www.gotquestions.org/Bible-Questions.html.

Li anba se paj nou genyen ki disponib na lang Kreyòl Ayisyen-an:
Bònn nouvèl-la

Kesyon ki pi enpòtan

Kesyon yo poze souvan

Kesyon sou Bondye

Kesyon sou Jezi Kris

Kesyon sou Sentespri a

Kesyon sou Sali a

Kesyon sou Bib la

Kesyon sou Legliz la

Kesyon sou Tan ki gen pou fini an

Kesyon sou Zanj yo ak Demon yo

Kesyon sou Limanite

Kesyon sou Teyoloji

Kesyon sou Lavi Kretyen an

Kesyon sou Lapriyè

Kesyon sou Peche

Kesyon sou Syèl la ak Lanfè

Kesyon sou Maryaj

Kesyon sou Relasyon

Kesyon sou Fanmi ak Kòman pouw leve timoun

Kesyon sou Kreyasyon

Kesyon sou Sèvis ak Relijyon

Kesyon sou Fo Doktrin

Kesyon sou Desizyon nan Lavi

Kesyon Topik nan Bib la

Tout kalite kesyon sou Bib la


Repons kesyon Bib-la