Kesyon Topik nan Bib la


Kisa Bib la di sou avòtman?

Kisa Bib la di sou pinisyon lanmò / pinisyon kapital?

Kisa Bib la di sou depresyon? Kijan yon Kretyen ka simonte depresyon?

Kisa Bib la di sou jere finans ou?

Kisa Bib la di sou gerizon? Èske gen gerizon nan ekspyasyon an?

Kisa Bib la di sou lagè?


Retounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an
Kesyon Topik nan Bib la