Kesyon sou Lapriyè


Kisa ki lapriyè pechè an?

Poukisa lapriyè?

Kisa lapriyè Seyè a ye e èske nou dwe priye’l?

Èske lapriyè ankomen enpòtan?

Kisa sa vle di pou’w lapriyè nan non Jezi?

Kijan Bondye ka reponn priyè mwen?

Èske li aksepte pou’w kontinyèlman repete lapriyè pou menm bagay la?


Retounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an
Kesyon sou Lapriyè