Kesyon sou Maryaj


Kisa Bib la di sou maryaj?

Fè maryaj ki dire—kisa ki kle a (sekrè)?

Ki sa Bib la di sou divòs ak remaryaj?

Ki sa Bib la di sou maryaj entèrasyal?

Mwen divòse Èske mwen ka remarye dapre Bib la?

Kisa yon koup marye kretyen yo ka fè oubyen pa ka fè nan fè sèks?

Èske yon madanm dwe soumèt a mari li?

Kisa Bib la di sou maryaj omoseksyèl / maryaj menm sèks?


Retounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an
Kesyon sou Maryaj