Kesyon sou Sèvis ak Relijyon


Èske Jezi se sèl chemen ki mennen nan syèl?

Ki relijyon ki pi bon pou mwen?

Ki definisyon yon kilt?

Ki pi bon fason pou evanjelize yon moun ki nan yon relijyon kilt oswa fo?

Kijan mwen ka rekonèt yon fo pwofesè / fo pwofèt?

Kiyès Temwen Jewova yo ye epi kisa kwayans yo?

Èske Mòmon se yon kilt? Kisa Mòmon kwè?

Èske Kretyen dwe toleran pou kwayans relijye lòt moun?


Retounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an
Kesyon sou Sèvis ak Relijyon