Kesyon sou Fanmi ak Kòman pouw leve timoun


Kisa Bib la di sou yon bon paran?

Kisa Bib la di sou zansèt Kretyen?

Kisa Bib la di sou yon manman ki Kretyen?

Kijan Kretyen yo ta dwe disipline pitit yo? Kisa Bib la di?

Kisa Bib la di sou planin? Èske kretyen yo dwe itilize planin?

Kisa paran Kretyen yo dwe fè si yo gen yon pitit gason (oswa pitit fi) prodig?


Retounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an
Kesyon sou Fanmi ak Kòman pouw leve timoun