Kesyon sou Tan ki gen pou fini an


Kisa ki pral rive daprè pwofesi sou fen tan an?

Ki siy ki pral make fen tan an?

Kisa ki anlèvman legliz la?

Kisa ki tribilasyon an? Kijan nou fè konnen tribilasyon an pral dire sèt (7) ane?

Kilè anlèvman an ap fèt nan relasyon ak tribilasyon an?

Kisa ki dezyèm vini Kris la?

Kisa ki Wayòm milenè a, epi èske li nou ta dwe konprann li literalman?


Retounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an
Kesyon sou Tan ki gen pou fini an