Kesyon sou Syèl la ak Lanfè


Èske gen lavi aprè lanmò?

Kisa ki rive apre lanmò?

Kisa ki nouvo syèl yo ak nouvo latè a?

Èske lanfè reyèl? Èske lanfè p'ap janm fini?

Kisa ki Gran fotèy Blan Jijman an?

Kisa ki se Chez Jijman Kris la?

Èske n’ap ka wè ak konnen zanmi nou yo ak manm fanmi nou nan syèl la?

Èske moun ki nan syèl la gade anba epi wè nou ki sou tè a toujou?


Retounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an
Kesyon sou Syèl la ak Lanfè