Kesyon sou Lavi Kretyen an


Kisa yon Kretyen ye?

Kouman mwen ka simonte peche nan lavi kretyen mwen an?

Èske kretyen yo oblije obeyi lalwa ki nan Ansyen Testaman an?

Kouman pou mwen konnen volonte Bondye pou lavi m?

Kijan mwen ka evanjelize zanmi’m yo ak fanmi san mwen pa ofiske yo oswa pouse yo ale?

Kretyen kap jene- ki sa Bib la di?

Kijan mwen ka padone moun ki peche kont mwen?

Kisa ki kwasans espirityèl?

Ki sa Bib la di sou lagè espirityèl?

Kijan nou ka rekonèt vwa Bondye?


Retounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an
Kesyon sou Lavi Kretyen an