Tout kalite kesyon sou Bib la


Kisa dis kòmandman yo ye?

Ki moun ki te douz (12) disip / apòt Jezi Kris la?

Èske verite absoli / inivèsèl egziste?

Poukisa Jwif ak Arab / Mizilman rayi youn ak lòt?

Èske Kretyen yo dwe obeyi lwa yo nan peyi a?

Èske Bib la kondane esklavaj?

Poukisa Bondye te chwazi pèp Izrayèl la pou pèp chwazi li?

Èske Bib la anrejistre lanmò apòt yo? Kijan chak apot yo te mouri?

Èske Bondye toujou bay moun vizyon jodi a? Èske kwayan yo atann vizyon dwe yon pati nan eksperyans Kretyen yo?

Ki opinyon Kretyen sou divinò?

Èske gen etranje oswa UFO (bagay kap vole yo pa idantifye)?

Entèpretasyon rèv kretyen? Èske rèv nou yo soti nan Bondye?


Retounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an
Tout kalite kesyon sou Bib la