Kesyon sou Bib la


Èske Bib tout bon vre se Pawòl Bondye?

Èske Bib la gen erè, kontradiksyon, oubyen dezakò?

Èske Bib la enpòtan jodi a?

Kijan epi ki lè yo te mete koleksyon (Kanon) Bib la ansanm?

Ki pi bon fason pou etidye Bib la?

Kisa sa vle di Bib la enspire?

Poukisa nou ta dwe li Bib la / etidye Bib la?


Retounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an
Kesyon sou Bib la