Kesyon sou Relasyon


Ki sa Labib la di sou sèks anvan maryaj / sèks anvan nòs?

Èske li bon pou yon Kretyen renmen oswa marye yon moun ki pa Kretyen?

Kisa Bib la di sou koze / renmen?

Kijan mwen ka konnen si mwen damou?

Èske li mal pou yon koup viv ansanm anvan maryaj?

Kisa ki se yon nivo entimite apwopriye anvan maryaj?

Kijan mwen ka prepare tèt mwen pou maryaj?


Retounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an
Kesyon sou Relasyon