Kesyon sou Zanj yo ak Demon yo


Kisa Bib la di sou zanj yo?

Kisa Bib la di sou move lespri yo?

Kiyès ki Satan?

Kisa Bib la di sou posesyon demon / posesyon demon?

Èske yon Kretyen ka posede demon?

Kiyès ki te pitit gason Bondye yo ak pitit fi lèzòm nan Jenèz 6:1-4?


Retounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an
Kesyon sou Zanj yo ak Demon yo