Kesyon sou Desizyon nan Lavi


Kouman pou mwen konnen volonte Bondye pou lavi m? Ki sa Bib la di sou konnen volonte Bondye?

Ki sa ki sans lavi a?

Kisa Bib la di sou yon Kretyen ki an dèt? Èske yon Kretyen ka prete oswa prete moun lajan?

Èske Kretyen ta dwe ale nan doktè?

Èske yon Kretyen ka fè egzèsis? Kisa Bib la di sou sante?

Kisa Bib la di sou pwose / rele lajistis?

Kisa Bib la di sou yon Kretyen k’ap sèvi nan militè?

Kisa Bib la di sou kòman yo jwenn objektif nan lavi?


Retounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an
Kesyon sou Desizyon nan Lavi