Kesyon sou Jezi Kris


Kimoun Jezikri ye?

Eske Jezi se Bondye? Eske Jezikri te janm fè tèt li pase pou Bondye?

Èske divinite Kris la sot nan Labib?

Èske Jezi te egzite tout bon vre?

Èske Jezi Kris te resisite vre?

Kisa sa vle di ke Jezi se Pitit Bondye a?

Poukisa zafè vyèj la fè pitit la gen anpil enpòtans?

Èske Jezi t’ale nan lanfè antre tan li te mouri ak lè li te resisite a?

Èske Jezi te kloure yon Vandredi?

Ki kote Jezi te ye pandan twa jou ki genyen ant lanmò Li ak rezireksyon Li a?


Retounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an
Kesyon sou Jezi Kris