Kesyon sou Kreyasyon


Ki sa Bib la di sou kreyasyon vs evolisyon?

Èske lafwa nan Bondye ak syans kontredi?

Èske gen lavi aprè lanmò?

Èske gen lavi aprè lanmò?

Èske inondasyon Noe a te ye oswa lokal?

Poukisa Bondye te mete pyebwa konesans byen ak sa ki mal nan Jaden Edenn nan?

Ki sa Bib la di sou dinozò? Èske gen dinozò nan Bib la?


Retounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an
Kesyon sou Kreyasyon