Kesyon sou Peche


Kisa ki lapriyè pechè an?

Kouman mwen ka simonte peche nan lavi kretyen mwen an?

Ki definisyon peche?

Kijan mwen ka konnen si yon bagay se yon peche?

Ki sa ki se sèt peche mòtèl?

Èske tout peche egal devan Bondye?

Kisa Bib la di sou pònografi? Èske gade pònografi se yon peche?

Kisa kretyen panse sou fimen? Èske fimen se yon peche?

Ki sa Bib la di sou bwè alkòl/diven?

Kisa Bib la di sou tatou ak pèse kò?

Kisa Bib la di sou omoseksyalite? Èske omoseksyalite se yon peche?

Mastibasyon – èske se yon peche dapre Bib la?


Retounen nan paj prensipal Kreyòl Ayisyen-an
Kesyon sou Peche